Birinci Dünya Savaşı Kafkas Cephesi

0

Birinci Dünya Savaşı Kafkas cephesi komutası, Kafkas cephesinin amaçları, önemi, sonuçları nelerdir, hakkında bilgi.

Birinci Dünya Savaşı Kafkas Cephesi

Advertisement

1877 – 1878 Osmanlı Rus Savaşı sonunda Rusya Kars, Ardahan ve Batum’u alarak Erzurum sınırına kadar olan topraklara hakim olmuştu. Berlin Antlaşması imzalanarak bu durum Osmanlı Devleti tarafından da kabul edilmişti. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na katılmasının hemen ardından Enver Paşa komutasındaki Osmanlı orduları Kafkaslar’dan taarruza geçti.

Kafkas Cephesi’nin Açılmasının Amaçları

✓ Kafkaslardaki petrol yataklarına hakim olmak

✓ 1877 – 1878 savaşlarında kaybedilen Kars, Ardahan ve Batum’u geri almak

Advertisement

✓ Orta Asya Türkleri ile bağlantı kurularak ‘Turan’ idealinin bir kısmını yerine getirmek

✓ Orta Asya Türklerinden yardım alarak büyük bir ordu kurup İran üzerinden İngiltere’nin işgali altındaki Hindistan’a saldırmak

1 Aralık 1914’te taaruza geçen Osmanlı kuvvetleri;

✓ Askerlerin donanımının kış şartlarına uygun olmaması,

✓ Komuta hataları yapılması

✓ Çok sayıda askerin donarak ölmesi nedeniyle binlerce kayıp verdi.

Advertisement

Bu gelişme üzerine Ruslar gönüllü Ermeni birliklerinin de katılması ile güçlendirdikleri ordularıyla büyük bir taaruza başladılar. 1916’da bütün Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz toprakları Rusların işgaline uğradı.

1916’da, daha önceki Çanakkale Savaşları’nda başarılı olmuş olan Mustafa Kemal, Kafkas Cephesi’ne atandı. Mustafa Kemal, Muş ve Bitlis’in Ruslardan geri alınmasını sağladı.

1917’de Rusya’da Bolşevik İhtilali oldu. Bu olay sonucunda yönetime gelen Bolşevikler, savaştan çekildiler. Osmanlı Devleti ile 1918’de Brest Litovsk Antlaşması’nı imzalayarak Kars, Ardahan ve Batum’u Osmanlı Devleti’ne bıraktılar.

30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Antlaşması’nda yer alan ‘Osmanlı orduları, I. Dünya Savaşı’nda aldıkları topraklardan çekilecektir.’ maddesi nedeniyle Kars, Ardahan ve Batum Osmanlı Devleti’nin elinden çıkmıştır.


Leave A Reply