Birinci Dünya Savaşı Kanal Cephesi

0

Birinci Dünya Savaşı Kanal cephesi komutanı, Kanal cephesinin amaçları, önemi, sonuçları nelerdir, hakkında bilgi.

Birinci Dünya Savaşı Kanal Cephesi

Advertisement

İngilizlerin işgali altındaki Mısır, Süveyş Kanalı nedeniyle çok önemli bir jeopolitik öneme sahipti. Osmanlı Devleti bu kanala sahip olarak İngiltere’nin Hindistan sömürgesinden gelen yolları denetim altına almak istemitir.

Kanal (Süveyş) Cephesi’nin Açılmasının Amaçları

✓ Osmanlı Devleti’nin ve Almanların; İngiltere’nin Uzak Doğu’daki sömürgeleriyle bağlantısını keserek asker ve hammadde ihtiyacını karşılamasını engellemek istemeleri

✓ Osmanlı Devleti’nin daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi

Advertisement

Cemal Paşa komutasındaki Türk birlikleri 1915’te Süveyş Kanalı’na saldırdı. İngilizler Arapların da yardımıyla Osmanlı kuvvetlerini geri püskürtmeyi başardılar. Osmanlı ordularının yenilmesi, İngilizlerin Suriye ve Filistin’e saldırmalarına ortam hazırladı.


Leave A Reply