Birinci Dünya Savaşının Sonuçları

0

Birinci Dünya Savaşının sonuçları nelerdir? 1. Dünya Savaşının maddeler halinde sonuçları ve ardından yapılan ateşkes antlaşmaları.

1. Dünya Savaşı'nı anlatan bir propaganda haritası...

1. Dünya Savaşı’nı anlatan bir propaganda haritası…

► 3 Mart 1918’de Rusya Brest-Litowsk Antlaşması’nı imzalayarak savaştan çekildi, Kafkas Cephesi kapandı. Rusya’nın savaştan çekilmesi ile İttifak Devletleri, İtilaf Devleti’ne üstünlük sağladı. Amerika Birleşik Devletleri’nin savaşa girmesi bu üstünlüğü sona erdirdi. Savaşın sonucu belirlendi.

► Savaş ittifak (bağlaşma) devletlerinin yenilgisiyle sonuçlandı. Milyonlarca insan ölmüş, şehirler yakılıp yıkılmıştır.

► Avrupa’nın haritası yeniden çizildi, imparatorluklar yıkıldı ve yerlerine yeni devletler kuruldu. Devletlerin yönetim şekillerinde köklü değişiklikler meydana geldi.

► Savaşın getirdiği maddi ve manevi zararlar, devletleri barış ve güvenliği sağlamak, devletler arasında çıkabilecek anlaşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla Milletler Cemiyeti kuruldu.

Bu savaş sonunda imzalanan ateşkes antlaşmaları şunlardır:

1) Bulgaristan, Selanik Ateşkes Antlaşması.

2) Avusturya-Macaristan, Villaguiste Ateşkes Antlaşması.

3) Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918)

4) Almanya, Rethandes Ateşkes Antlaşması. Ateşkes antlaşmalarından sonra barış görüşmelerine başlandı.


Bir Yorum Yazmak İster misiniz?