Birinci Dünya Savaşının Sonuçları

0

Birinci Dünya Savaşının sonuçları nelerdir? 1. Dünya Savaşının maddeler halinde sonuçları ve ardından yapılan ateşkes antlaşmaları.

1. Dünya Savaşı'nı anlatan bir propaganda haritası...

1. Dünya Savaşı’nı anlatan bir propaganda haritası…

► 3 Mart 1918’de Rusya Brest-Litowsk Antlaşması’nı imzalayarak savaştan çekildi, Kafkas Cephesi kapandı. Rusya’nın savaştan çekilmesi ile İttifak Devletleri, İtilaf Devleti’ne üstünlük sağladı. Amerika Birleşik Devletleri’nin savaşa girmesi bu üstünlüğü sona erdirdi. Savaşın sonucu belirlendi.

Advertisement

► Savaş ittifak (bağlaşma) devletlerinin yenilgisiyle sonuçlandı. Milyonlarca insan ölmüş, şehirler yakılıp yıkılmıştır.

► Avrupa’nın haritası yeniden çizildi, imparatorluklar yıkıldı ve yerlerine yeni devletler kuruldu. Devletlerin yönetim şekillerinde köklü değişiklikler meydana geldi.

► Savaşın getirdiği maddi ve manevi zararlar, devletleri barış ve güvenliği sağlamak, devletler arasında çıkabilecek anlaşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla Milletler Cemiyeti kuruldu.

Bu savaş sonunda imzalanan ateşkes antlaşmaları şunlardır:

Advertisement

1) Bulgaristan, Selanik Ateşkes Antlaşması.

2) Avusturya-Macaristan, Villaguiste Ateşkes Antlaşması.

3) Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918)

4) Almanya, Rethandes Ateşkes Antlaşması. Ateşkes antlaşmalarından sonra barış görüşmelerine başlandı.


Leave A Reply