Bileşik Kaplar Kanunu / Yasası Nedir? Çözümlü Örnekle Açıklaması

0
Advertisement

Bileşik Kaplar Kanunu / Yasası ne demektir? Bileşik kaplar yasasının uygulandığı örnek soru ve çözümü, örnekli açıklaması.

Bileşik Kaplar

BİLEŞİK KAPLAR, birbirine bir akım borusuyla bağlanmış, içine sıvı konulabilen kaplara fizikte verilen addır.

Bir bileşik kap, iki ya da daha çok sayıda ayrı kaplardan oluşur. Bu kaplardan birisine konulan sıvı, kaplar arasındaki akım borusu aracılığıyla öteki kaplara akar. Denge durumunda, tüm kaplardaki sıvı yüksekliği eşittir. Kabın biçimi, aynı derinlikteki sıvı basınçlarının birbirine eşit olması nedeniyle bu sonucu değiştirmez. Sıvının yoğunluğu d ise, h derinliğindeki sıvı basıncı: p = d.h’dır. U biçiminde bir boru da bir birleşik kaptır. Bu tür birleşik kaplar, basınç ölçümlerinde kullanılır (cıvalı manometre).

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK

bileşik kap örnek

Advertisement

Şekildeki U borusunda, belirtilen yüksekliklerde birbirine karışmayan X ve Y sıvıları bulunmaktadır. Y sıvısının yoğunluğu 2d olduğuna göre, X sıvısının yoğunluğu kaç d’dir?

Pascal Prensibi ve bileşik kaplar ilkesine göre; U borusunun kollarındaki sıvıların aynı seviyede yaptığı basınçlar eşittir. Sıvı içerisindeki bir noktaya etki eden sıvı basıncı, o noktanın sıvı yüzeyine olan uzaklığı ile sıvının yoğunluğunun çarpımıyla doğru orantılıdır.

Py = Px

3h. dy = h. dx

Advertisement

3h . 2d = h. dx

6hd = hdx

dx = 6d

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK

bileşik kap örnek

Advertisement

Şekildeki U borularında belirtilen yüksekliklerde birbirine karışmayan sıvılar bulunmaktadır. X sıvısının yoğunluğu d olduğuna göre Y, Z ve T sıvılarının yoğunluklarını bulunuz.

d . 2h = h . dy

dy = 2d

dy . 2h = h . dz (Y nin yoğunluğunun yerine bulduğumuz 2d’yi yazıyoruz)

Advertisement

2d . 2h = h . dz

dz = 4d

dz . h = 4h . dt (Z nin yoğunluğunun yerine bulduğumuz 4d’yi yazıyoruz)

4d . h = 4h . dt

Advertisement

dt = d bulunur.


Leave A Reply