Birleşmiş Milletler Günü İle İlgili Güzel Sözler, Özlü ve Anlamlı Sözler

0
Advertisement

Birleşmiş Milletler Günü ile ilgili açıklamalı kısa bir yazı ve Birleşmiş Milletler ile ilgili söylenmiş güzel sözlerden oluşan seçki.

Birleşmiş Milletler Günü İle İlgili Güzel Sözler

Birleşmiş Milletler Günü

Birleşmiş Milletlerin kuruluş tarihi 24 Ekim 1945’tir. Bu nedenle her yıl 24 Ekim’de Birleşmiş Milletler Günü olarak kutlanır. Bu kutlamadan amaç, toplumlar arasındaki dayanışmanın güçlenmesi isteğinin ve savaşların, çağdaş insanlık için yüz karası olduğunun vurgulanmasıdır.

Hemen hemen tüm dünya uluslarının üyesi olduğu Birleşmiş Milletler, dünyada sürekli bir barışın sağlanması amacıyla kurulmuş bir örgüttür. Bu örgüt, dünya barış ve güvenliğini korumak, uluslar arasında çıkabilecek her tür anlaşmazlıkları barışçı yollardan çözmek, dünya ulusları arasında türlü yardımlaşmalar sağlamak, eğitim, kültür ve bilim alanlarında uluslara öncülük etmek gibi amaçlarla kurulmuştur.

24 Ekim 1945’de Birleşmiş Milletler Örgütü kurulduğunda üye sayısı 50 kadardı. Bugün ise üye sayısı 193’e yükselmiştir. Türkiye, Birleşmiş Milletler‘e ilk üye olan ülkelerden biridir. Birleşmiş Milletler Örgütü’nün merkezi New York’tadır. Örgütün çalışmalarını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri yürütür.

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her yıl 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü olarak kutlanır.

Advertisement

Birleşmiş Milletler Günü İle İlgili Güzel Sözler

1 – Şuna kaniim ki, eğer devamlı barış isteniyorsa, kişilerin durumlarını iyileştirecek milletlerarası tedbirler alınmalıdır. Dünya vatandaşları haslet, açgözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğilmelidir.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk

2 – İnsanları mutlu edecek tek araç, onları birbirlerine yaklaştırarak onlara birbirlerini sevdirerek, karşılıklı maddi, manevi gereksinmeleri sağlamaya yarayan davranış ve çabadır
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Birleşmiş Milletler Günü İle İlgili Güzel Sözler
3 – İnsanları mutlu edeceğim diye onları birbirlerine boğazlatmak insanlık dışı ve son derece teessüfe şayan bir sistemdir.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk

4 – Türkler, bütün medeni milletlerin dostlarıdır. Memleketler çeşitlidir ama, medeniyet birdir ve bir milletin ilerlemesi için de bu biricik medeniyete iştirak etmek lâzımdır.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk

5 – Dünyada ve dünya milletleri arasında sükûn ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın huzurdan mahrumdur.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk

6 – Ben Yunanistan’daki Atina’nın değil, bütün dünyanın yurttaşıyım.
(Sokrates)

Advertisement

Birleşmiş Milletler Günü İle İlgili Güzel Sözler

  • 7 – Kıtalararası düşünmeye alışın artık.
    (Alexander Hamilton)
  • 8 – Başkalarına yararlı olmayanda hayır yoktur! İnsanların hayırlısı, onlara yararlı olmaya çalışan kimsedir.
  • 9 – Birleşmiş Milletler barışı ve güvenliği sağlayarak insanlığa hizmet eder.
  • 10 – Adam adama, ulus ulusa gereklidir.
  • 11 – Milletler ancak birlik ve beraberlikle kalkınabilirler.
  • 12 – En kötü barış, en iyi savaştan iyidir.
  • 13 – Birlikten güç doğar.


Leave A Reply