Birlik Beraberlik Dayanışma İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları

0
Advertisement

Birlik, beraberlik ve dayanışma ile ilgili atasözleri nelerdir? Birlik, beraberlik ve dayanışmayı anlatan atasözlerinin açıklamaları, anlamları.

Birlik Beraberlik Dayanışma İle İlgili Atasözleri

Arka resim kaynak: pixabay.com

Birlik Beraberlik Dayanışma İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 • *** “birlikten kuvvet doğar”
  toplu veya beraber davranmak daha büyük güç sağlar.
 • *** “nerede birlik, orda dirlik”
  aralarında duygu ve düşünce birliği bulunan topluluklar, dirlik ve düzenlik içinde yaşarlar
 • *** “anca beraber, kanca beraber”
  iki veya daha çok kişi yaptıkları iş kötü de gitse birbirlerinden ayrılmamalıdırlar.
 • *** ” ağaca dayanma kurur, adama (insana) dayanma ölür”
  insan yapacağı işte başkalarına değil, kendine güvenmelidir.
 • *** “akarsuya inanma, eloğluna dayanma”
  akışı ne kadar yavaş olursa olsun akarsuya girmek tehlikelidir, eloğluna güvenmek de doğru değildir, insanı zarara sokabilir.
*** ” bir elin nesi var, iki elin sesi var”
başarıya ulaşmak için birlik olmak gerek..
 • *** “değirmen iki taştan, muhabbet iki baştan”
  karı koca gibi, iş ortağı gibi birlikte yaşayacak, birlikte iş görecek kimseler arasında karşılıklı sevgi bulunmalıdır
 • *** “nerede çokluk, orada bokluk”
  birlikte iş yapmak üzere toplanan kişiler çok olursa her kafadan bir ses çıkar, anlaşmazlıklar belirir, iş yapmak güçleşir.
 • *** “bir el bir eli yıkar, iki el bir yüzü yıkar”
  bazı durumlarda yardımcısız iş yapılamayacağını anlatan bir söz.
 • *** “bir elin sesi çıkmaz”
  1) bir davanın bir kişi tarafından savunulması etkili ve yeterli değildir;
  2) yardımlaşarak işler daha kolay başarılır.
 • *** ” el el ile, değirmen yel ile”
  insanlar bir araya gelmeden yaşayamazlar, birbirlerine yardım etmeden başarıya ulaşamazlar; değirmenin çalışabilmesi için rüzgâr gereklidir.
 • *** “imece günü bulutlu, görmeyene ne mutlu”
  zamanın elverişli olup olmadığına bakmadan yardıma gelenleri bulunan iş sahibine ne mutlu.
 • *** “sürüden ayrılanı (ayrılan koyunu, kuzuyu) kurt kapar”
  arkadaşların yardımıyla yapılan veya bir amaç uğruna topluca girişilen bir işten ayrılanlar zarara uğrarlar.
 • *** “yalnız kalanı kurt yer”
  yardımcısı bulunmayan kişi, kendini tehlikeden koruyamaz.
 • *** “yalnızlık, Allah’a mahsustur (yaraşır)”
  insan ancak toplumsal dayanışma ve iş bölümü içinde rahat ve huzurlu yaşayabilir.
 • *** “yalnız öküz çifte (boyunduruğa) koşulmaz”
  iki kişi ile yapılması gereken bir işi tek kişi ile yapmaya kalkışmak yanlıştır.
 • *** “yalnız taş, duvar olmaz”
  nasıl bir tek taş ile duvar örülmezse insan da tek başına önemli bir işi başaramaz, başkalarıyla ilişki kurmak, işbirliği yapmak zorundadır.


Leave A Reply