Birlik Beraberlik Dayanışma İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları

0

Birlik, beraberlik ve dayanışma ile ilgili atasözleri nelerdir? Birlik, beraberlik ve dayanışmayı anlatan atasözlerinin açıklamaları, anlamları.

Birlik Beraberlik Dayanışma İle İlgili Atasözleri

Arka resim kaynak: pixabay.com

Birlik Beraberlik Dayanışma İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

*** “birlikten kuvvet doğar”
toplu veya beraber davranmak daha büyük güç sağlar.

Advertisement

*** “nerede birlik, orda dirlik”
aralarında duygu ve düşünce birliği bulunan topluluklar, dirlik ve düzenlik içinde yaşarlar

*** “anca beraber, kanca beraber”
iki veya daha çok kişi yaptıkları iş kötü de gitse birbirlerinden ayrılmamalıdırlar.

*** ” ağaca dayanma kurur, adama (insana) dayanma ölür”
insan yapacağı işte başkalarına değil, kendine güvenmelidir.

*** “akarsuya inanma, eloğluna dayanma”
akışı ne kadar yavaş olursa olsun akarsuya girmek tehlikelidir, eloğluna güvenmek de doğru değildir, insanı zarara sokabilir.

Advertisement
*** ” bir elin nesi var, iki elin sesi var”
başarıya ulaşmak için birlik olmak gerek..

*** “değirmen iki taştan, muhabbet iki baştan”
karı koca gibi, iş ortağı gibi birlikte yaşayacak, birlikte iş görecek kimseler arasında karşılıklı sevgi bulunmalıdır

*** “nerede çokluk, orada bokluk”
birlikte iş yapmak üzere toplanan kişiler çok olursa her kafadan bir ses çıkar, anlaşmazlıklar belirir, iş yapmak güçleşir.

*** “bir el bir eli yıkar, iki el bir yüzü yıkar”
bazı durumlarda yardımcısız iş yapılamayacağını anlatan bir söz.

*** “bir elin sesi çıkmaz”
1) bir davanın bir kişi tarafından savunulması etkili ve yeterli değildir;
2) yardımlaşarak işler daha kolay başarılır.

*** ” el el ile, değirmen yel ile”
insanlar bir araya gelmeden yaşayamazlar, birbirlerine yardım etmeden başarıya ulaşamazlar; değirmenin çalışabilmesi için rüzgâr gereklidir.

*** “imece günü bulutlu, görmeyene ne mutlu”
zamanın elverişli olup olmadığına bakmadan yardıma gelenleri bulunan iş sahibine ne mutlu.

Advertisement

*** “sürüden ayrılanı (ayrılan koyunu, kuzuyu) kurt kapar”
arkadaşların yardımıyla yapılan veya bir amaç uğruna topluca girişilen bir işten ayrılanlar zarara uğrarlar.

*** “yalnız kalanı kurt yer”
yardımcısı bulunmayan kişi, kendini tehlikeden koruyamaz.

*** “yalnızlık, Allah’a mahsustur (yaraşır)”
insan ancak toplumsal dayanışma ve iş bölümü içinde rahat ve huzurlu yaşayabilir.

*** “yalnız öküz çifte (boyunduruğa) koşulmaz”
iki kişi ile yapılması gereken bir işi tek kişi ile yapmaya kalkışmak yanlıştır.

*** “yalnız taş, duvar olmaz”
nasıl bir tek taş ile duvar örülmezse insan da tek başına önemli bir işi başaramaz, başkalarıyla ilişki kurmak, işbirliği yapmak zorundadır.


Leave A Reply