Birlik Nedir? Anlamı – Birlikten Kuvvet Doğar Ne Demektir? Anlamı Hikayesi

0

Birlik ne anlama gelir? Birlikten kuvvet doğar atasözünün anlamı ve hikayesi nasıldır? Birlik kelimesi ile ilgili deyimler ve atasözleri, bileşik sözler nelerdir?

Birlik Anlamı;

“Birlik”
1. Tek, bir olma durumu, vahdaniyet
“Tanrı’nın birliğine inanır.”
2. Bir arada olma durumu, vahdet
“Türk milletinin birliği.”
3. Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet
“Dil birliği. Ülkü birliği.”
4. Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek
“Mühendisler birliği. Öğretmenler birliği.”
5. Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen
“Birlik cezve.”
6. Bölük, tabur, alay vb. bir bütün sayılan topluluk
“Birliğine dönerken karısını kendi anasının babasının yanına bıraktı.” – N. Cumalı
7. edebiyat Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması
8. Bölünmezliği içeren yalın bütün
9. En büyük değerdeki nota, dört dörtlük

Advertisement

“birlik olmak “
bir işi yapmak için anlaşmak
“Bu ayıbı işleyenlerle birlik olmayı bir türlü kibrime yediremiyorum.” – Y. K. Karaosmanoğlu

birlikten kuvvet doğar

Birlikten Kuvvet Doğar Anlamı ve Hikayesi

“birlikten kuvvet doğar “
“toplu veya beraber davranmak daha büyük güç sağlar” anlamında kullanılan bir atasözüdür.

Selçuklu Devleti’nin kurucusu Selçuk Bey vefatından önce oğullarını huzuruna çağırır. Oğlu Aslan Bey’e bir ok vererek kırmasını ister. Aslan Bey bu oku kırar. Sonra iki oku bir arada verir, bu kez ikisini de kırar. Daha sonra oğluna bir deste ok verir ve bunları kırmasını ister. Oğlu bu okları kıramayınca oğullarına şu nasihatte bulunur “Eğer birbirinizden ayrılırsanız şu bir, iki ok gibi yok olur gidersiniz. Ama birlik olur bir demet ok gibi olursanız ayakta kalırsınız. Kimse sizi yenemez”.

Advertisement

Birlikte olunursa daha güçlü olunur anlamında kullanılır.

Birlik İle İlgili Diğer Kelimeler ve Deyimler

 • “beşibirlik”
  Kadınların süs için takındıkları, beş tam altının bir arada bulunduğu süs eşyası, beşibiryerde, beşibirarada
 • “günübirlik “
  1. Gece kalmadan aynı gün dönmek üzere, günübirliğine
  “Akrabalarından birinin evine günübirlik misafirliğe gitmişlerdi.” – O. C. Kaygılı
  2. Gelişigüzel
  “Hayatı günübirlik yaşamamalıyız.”
  3. Bütün bir gün boyunca, gece kalmadan yapılan
 • “zırhlı birlik”
  Hareket yeteneği yüksek, ateş gücüne sahip, zırhla korunan savaş araçlarıyla donatılmış silahlı kara kuvveti, zırhlı güç, zırhlı kuvvet
 • “acemi birliği “
  1.Acemi askerlere eğitim yaptırılan yer
  2. Acemi erlerden oluşan birlik
 • “ağız birliği “
  Bir konuda anlaşarak aynı biçimde konuşma, söz birliği
 • “çıkarma birliği “
  Deniz kıyısında çıkarma harekâtı yapmak üzere eğitilmiş, özel yapılmış hafif ve küçük teknelerden kurulmuş askerî birlik
 • “dağ birliği “
  Dağ şartlarına göre eğitilmiş askerî birlik
 • “dil birliği “
  Lehçe ve ağız farklarını gidererek aynı dili kullanan toplumlar arasında ortak bir yazı dilinde ve alfabede birleşilmiş olma durumu
 • “din birliği “
  Aynı din etrafında oluşturulan inanç gücü
 • “el birliği “
  Bir iş yapmak için birleşme, beraberlik, dayanışma
  “Yeni tiyatro binası projesini el birliğiyle şimdilik bir tarafa bıraktırdık.” – R. N. Güntekin
 • “evlilik birliği “
  Karı ve kocadan oluşan topluluk
 • “gönül birliği “
  Duygusal anlaşma
 • “görüş birliği “
  Aynı görüş ve düşüncede olma
 • “güç birliği “
  Mevcut maddi ve manevi imkânların bir araya toplanmasıyla ulaşılan dayanışma
 • “gümrük birliği “
  Belli ülkeler arasında gümrük vergilerini kaldıran, üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesi uygulamalarını öngören ekonomik bütünleşme
 • “hava birliği “
  Hava kuvvetleri içinde yer alan, savunma, ulaştırma, uçak bakımı vb. görevleri olan askerî birlik
 • “ırk birliği “
  Irk esasına dayalı birlik
 • “ihtiram birliği ”
  Tören birliği
 • “iş birliği “
  1. Amaç ve çıkarları bir olanların oluşturdukları çalışma ortaklığı, teşrikimesai
  “Yaşları otuzu geçmemiş olmak şartı ile her çeşit grupla iş birliğine hazırdılar.” – H. Taner
  2. Bir işin çeşitli kişilerce yapılması
  “Başarılı oyunların hemen hepsinde bu yönetmen, müzikçi, dekorcu, ışıkçı iş birliği görülüyordu.” – S. Birsel
 • “kader birliği “
  İyi ve kötü günleri, aynı sonu paylaşma durumu
 • “mal birliği “
  Hukuk bakımından karı ve kocanın mallarının bir bütün sayılması
 • “mekanize birliği “
  Savaş ve ulaştırma araçlarıyla donatılmış birlik
 • “oy birliği “
  Bir toplantıda oylamaya katılan bütün üyelerin aynı yönde oy kullanmış olması durumu
  “Kararın oy birliği ile alınması gerekiyordu.” – T. Buğra
 • “söz birliği “
  Ağız birliği
 • “şirketler birliği “
  1. Uluslararası kuruluşların ve bazı hükûmetlerin iktisadi ve mali yardımları yürütmek üzere oluşturdukları geçici yardım kurulu, konsorsiyum
  2. Köprü, yol, baraj vb. büyük projelerin gerçekleştirilebilmesi için birden fazla şirketin geçici olarak bir araya gelmesi, konsorsiyum
 • “tören birliği “
  Devlet büyüklerini, yüksek makamlardaki kumandanları karşılamak ve uğurlamakla görevli birlik, ihtiram birliği, ihtiram kıtası
 • “varlık birliği “
  Yaratılanla yaratanın bir oluşunu, tek kaynaktan geldiğini savunan tasavvuf görüşü, vahdetivücut
 • “yüklem birliği “
  Yüklem grubu
 • “paraşüt birlikleri “
  Paraşütçü birlikler
 • “üç birlik kuralı “
  Klasik tiyatroda yer, zaman ve konu birliğini esas alan kural
 • “iş birlikli “
  İş birliği ile, ortaklaşa yapılan


Leave A Reply