Birlikte Yaşama ve Hoşgörü Kültürü

0
Advertisement

Birlikte Yaşama ve Hoşgörü kültürü ile ilgili dini içerikli bu konu hakkında açıklayıcı yazı. Toplumsal barış ve hoşgörü ile İslam dini.

İnsan Haklarıyla İnsandır

Birlikte Yaşama ve Hoşgörü Kültürü

İslâm dini başta olmak üzere bütün dinler, insanlığın kurtuluş ve mutluluğunu amaç edinirler. Bu bağlamda özellikle evrensel dinlerin temel mesajlarında barış, esenlik ve insanların birbirlerine saygılı olmaları gibi ahlaki hususlar önemli bir yer tutar.

Dinsel inanç ve farklılıkların çatışma konusu yapılması; bireylerin ve toplumların huzuru için ciddi bir tehlike oluşturur.

Kur’an’da, insanların birbirlerini tanıyıp anlamaları amacıyla Allah‘ın onları farklı milletlere ayırdığı ifade edilmektedir. Toplumlar arasında tarihten gelen ayrılık ve çatışma noktalarını bir kenara bırakıp birlikte yaşama ve hoşgörü kültürünü, önce dini daha sonra diğer birçok alanda yaşama geçirmek herkesin görevidir.

Toplumsal barış ve hoşgörü, günümüzde insanlığın ortak sorunları olarak acil çözüm bekleyenler. Açlık, yoksulluk, işsizlik, çevre kirliliği, doğal afetler, uyuşturucu madde bağımlılığı, terör vs. gibi temel sorunların çözümüne de katkıda bulunacaktır.

Advertisement

İslam, genelde insanlar arası özelde ise dinler arası olumlu ilişkilerin kurulmasına, yeryüzünden ayrımcılığın kaldırılmasına, insanlığı tehdit eden ahlakî yozlaşma ve adaletsizliğin giderilmesine önem verir.

İslam, kendi içindeki farklı yorumlara bir rahmet olarak bakmaktadır. İslâm düşünce ekolleri ve mezhepleri denilince. Biri diğerinden üstün olmayan ve her biri kendi içinde kurtuluşa götüren yolu formüle etmeye çalışan birer akımdır.

Batıda ise mezheplerin âdeta farklı dinler gibi ayrıştığı, bu sebeple mezhepler arası ciddi çatışmaların yaşandığı bilinmektedir.


Leave A Reply