Bitki Hormonları ve İşlevleri

0

Bitki hormonları nelerdir, ne işe yarar? Bitki hormonlarının işlevleri, etkileri ile ilgili bilgi.

Advertisement

BİTKİ HORMONLARI VE ETKİLERİ

Bitki hormonları organik moleküllerdir. Bu hormonlar kök ve gövde uçlarında bulunan meristematik (bölünen) dokularda oluşturulurlar. Oluştuğu bölgeden de difüzyonla başka bölgelere giderek etkili olurlar. Bu hormonların etkisiyle :0

1) Bitkinin büyüme bölgelerindeki hücreler uzar,

2) Yeni yan kökler oluşur,

3) Yaprak, çiçek ve meyve oluşması hızlanır.

Advertisement

4) Kambiyum doku (kalınlaşmayı sağlar) hücrelerinin bölünmesi, dolayısıyle bitkinin kalınlaşması hızlanır,

5) Zamanından önce yaprak ve meyve dökülmesi önlenir.

Bitki hormonları üç grupta toplanır:

A) Giberellinler

B) Sitokininler

C) Oksinler

Advertisement

Bu hormonlardan sitokininler; “hücre bölünmesini uyarırlarken”, bitki tohumlarındaki embriyo tarafından salgılanan giberellinler, “tohum çimlenmesinde etkilidirler” Oksinler ise “büyüme, kalınlaşma, yeni kök oluşması, yaprak—çiçek—meyve oluşması ve bunların dökülme zamanının düzenlenmesinde etkili olurlar.

Oksinler sentetik yolla elde edilebilmektedir. Tarımcılar bunlardan fidanlardan kök oluşturma, erken yaprak oluşması, çiçek açması ve meyve oluşmasında yararlanırlar. Sentetik olarak elde edilen “2,4—D” olarak bilinen bir oksin de yabani otları öldürmek için kullanılır. 2,4—D, “bir çenekli” tarım bitkilerini pek etkilemezken, “iki çenekli yabani bitkilerin” hızla büyümelerine,sonra da büzülerek ölmelerine neden olmaktadır. Bu öldürücü etkinin nedeni henüz anlaşılamamıştır.

Bitkiler, “büyümeyi yavaşlatan” veya “engelleyen” maddeler de oluştururlar. Bunlara “bitki inhibitörleri” denir. Tohumların zamanından önce çimlenmesi, zamanından önce yaprak ve çiçek açması bu maddelerle engellenir.


Leave A Reply