Bitkiler Alemi Hakkında Kısa Bilgi

0

Bitkiler alemi hakkında kısa bilgi. Bitkiler alemi kaç gruba ayrılır ve bitkiler alemi tanımı ve kısaca özellikleri hakkında bilgiler.

Bitkiler Alemi Hakkında Kısa Bilgi

BİTKİLER ALEMİ

Bitkiler fotosentetik, ökaryot hücrelerden oluşmuş ototrof canlılardır. Hayvanlar ve insanlar, besin ve oksijen yönüyle bitkilere bağımlı olarak yaşar. Bu yüzden bitkiler, yaşadıkları ortamdaki hayvanların sayısının belirlenmesinde rol oynar. Hücrelerinde fotosentetik pigment olarak, klorofil ve yardımcı pigment olarak da karotinoidler bulunur.

Bitkiler

Bitki hücrelerinde, hayvan hücrelerinden farklı olarak, zarın dışında selülozdan yapılmış hücre duvarı bulunurken, hayvan hücrelerinde bulunan sentrozom yoktur.

Bitkiler, tohumsuz ve tohumlu bitkiler olmak üzere iki gruba ayrılır.

*** Tohumsuz bitkilerde (kara yosunları ve eğrelti otları gibi); tohum, çiçek ve meyve oluşumu görülmez. Bunların çoğunda; kök, gövde ve yaprak gibi farklılaşmalar gerçekleşmez. Üremeleri sırasında, eşeyli ve eşeysiz üreme birlikte (metagenez) gerçekleşir.

*** Tohumlu bitkilerde ise; kök, gövde ve yapraklar gelişmiş olarak bulunur. Bunların üreme organları çiçeklerdir. Çiçeklerin tozlaşmasıyla; embriyo, tohum ve meyve meydana gelir. Tohumlu (çiçekli) bitkilerin üremesi, eşeyli ve eşeysiz (vejetatif) yolla gerçekleşir.


Leave A Reply