Bitüm Nedir

0

Bitüm nedir? Bitüm özellikleri ve bitümün kullanıldığı alanlar nelerdir? Bitüm ile ilgili bilgi.

Polimer Bitüm - BitümenKatı, sıvı veya gaz halinde bulunan esmer renkte yanıcı bir maddedir. Yerkabuğunu meydana getiren külteler içinde doğal halde bulunur. Bileşiminde daha çok karbon ve hidrojen vardır. İsli bir alevle yanarken kendine mahsus bir koku çıkarır.

Advertisement

Doğada daha çok kumlar, kalkerler ve şistler arasında rastlanır. Bu tarz kalkerler Filistin’de Lut Gölü kıyılarında bol miktarda bulunur. Taş şeklindeki bu cisimlerin bileşiminde % 25 kadar bitüm vardır. Bu taşlar damıtılınca nefte benziyen bir çeşit yağ elde edilir. Vazo gibi süs eşyaları da yapılabilen bu taşları Anadolu’da köylüler yakacak olarak da kullanırlar.

Bitüm tarihte M. Ö. 3500 yıldan beri bilinmektedir. Sümer yapılarında bitüm yapıştırıcı madde olarak kullanılmıştır. Babilliler de kanal ve yol yapımında harç olarak bitümden faydalanmışlardır. Yahudilerin mumyalama işinde kullanılmak üzere Mısırlılara sattıkları şeyin bitüm olduğu bilinmektedir. Bugün de yapıştırıcı bir madde oluşu bakımından birçok sanayi kollarında ve yol yapımında bitümden faydalanılmaktadır.


Leave A Reply