Biyolojik Evrim Hakkında Bilmeniz Gereken 6 Şey Temel Sorulara Cevaplar

0
Advertisement

Biyolojik evrim, makro evrim, mikro evrim nedir, nasıl gerçekleşir? Biyolojik evrim hakkındaki temel kavramlar ve soruların cevapları, bilmeniz gerekenler.

Aslan

Biyolojik Evrim Nedir?

Biyolojik evrim, birkaç kuşak boyunca miras alınan bir popülasyondaki herhangi bir genetik değişiklik olarak tanımlanır. Bu değişiklikler küçük veya büyük, fark edilebilir veya çok fark edilmeyebilir.

Bir olayın evrim örneği olarak kabul edilebilmesi için, bir popülasyonun genetik düzeyinde değişiklikler meydana gelmeli ve bir nesilden diğerine aktarılmalıdır. Bu, genlerin veya daha spesifik olarak popülasyondaki alellerin değiştiği ve aktarıldığı anlamına gelir.

Bu değişiklikler popülasyonun fenotiplerinde (görülebilen ifade edilen fiziksel özellikler) fark edilir.

Bir popülasyonun genetik seviyesindeki bir değişiklik küçük ölçekli bir değişiklik olarak tanımlanır ve buna mikroevrim denir. Biyolojik evrim aynı zamanda tüm yaşamın bağlantılı olduğu ve ortak bir ataya kadar izlenebileceği fikrini de içerir. Buna makroevrim denir.

Advertisement

Evrim Ne Değildir?

Biyolojik evrim, basitçe zaman içinde değişim olarak tanımlanmaz. Birçok organizma zamanla kilo kaybı veya alımı gibi değişiklikler yaşar.

Bu değişimler evrim örneği olarak kabul edilmez, çünkü bunlar bir sonraki kuşağa aktarılabilecek genetik değişiklikler değildir.

Evrim bir Teori mi?

Evrim, Charles Darwin tarafından önerilen bilimsel bir teoridir. Bilimsel bir teori, gözlemlere ve deneylere dayanarak doğal olarak meydana gelen fenomenler için açıklamalar ve tahminler verir. Bu tür teori, doğal dünyada görülen olayların nasıl işlediğini açıklamaya çalışır.

Bilimsel bir teorinin tanımı, belirli bir süreç hakkında tahmin veya varsayım olarak tanımlanan teorinin ortak anlamından farklıdır. Buna karşılık, iyi bir bilimsel teori test edilebilir, tahrif edilebilir ve olgusal kanıtlarla kanıtlanmalıdır.

Bilimsel bir teori söz konusu olduğunda, kesin bir kanıt yoktur. Bu daha çok, bir teoriyi belirli bir olay için uygulanabilir bir açıklama olarak kabul etmenin makul olduğunu teyit etme örneğidir.

Doğal Seleksiyon Nedir?

Doğal seleksiyon, biyolojik evrimsel değişimlerin gerçekleştiği süreçtir. Doğal seleksiyon, bireylere değil popülasyonlara etki eder. Aşağıdaki kavramlara dayanmaktadır:

Advertisement
  • Bir popülasyondaki bireylerin miras alınabilecek farklı özellikleri vardır.
  • Bu bireyler çevrenin destekleyebileceğinden daha fazla genç üretir.
  • Bir popülasyondaki, çevrelerine en uygun bireyler daha fazla yavru bırakacak ve bu da bir popülasyonun genetik yapısında bir değişikliğe neden olacaktır.

Bir popülasyonda ortaya çıkan genetik varyasyonlar tesadüfen gerçekleşir, ancak doğal seleksiyon süreci gerçekleşmez. Doğal seleksiyon, bir popülasyondaki genetik varyasyonlar ve çevre arasındaki etkileşimin sonucudur.

Ortam hangi varyasyonların daha uygun olduğunu belirler. Çevrelerine daha uygun özelliklere sahip olan bireyler, diğer bireylerden daha fazla yavru üretmek için hayatta kalacaktır. Böylece daha uygun özellikler bir bütün olarak nüfusa aktarılır.

Bir popülasyondaki genetik varyasyon örnekleri, etçil bitkilerin modifiye edilmiş yaprakları, çizgili çitalar, uçan yılanlar, ölü taklidi yapan hayvanlar ve yapraklara benzeyen hayvanları içerir.

Genetik Varyasyon Nasıl Oluşur?

Genetik varyasyon esas olarak DNA mutasyonu, gen akışı (genlerin bir popülasyondan diğerine hareketi) ve cinsel üreme yoluyla gerçekleşir. Ortamlar kararsız olduğundan, genetik olarak değişken olan popülasyonlar, değişen durumlara genetik varyasyon içermeyenlerden daha iyi adapte olabilecektir.

Cinsel üreme, genetik rekombinasyon yoluyla genetik varyasyonların gerçekleşmesini sağlar. Rekombinasyon mayoz bölünme sırasında meydana gelir ve tek bir kromozom üzerinde yeni allel kombinasyonlarının üretilmesi için bir yol sağlar. Mayoz sırasında bağımsız çeşitlilikler, belirsiz sayıda gen kombinasyonuna izin verir.

Cinsel üreme, bir popülasyonda uygun gen kombinasyonlarının birleştirilmesini veya bir popülasyondan olumsuz gen kombinasyonlarının çıkarılmasını mümkün kılar. Daha uygun genetik kombinasyonlara sahip popülasyonlar, çevrelerinde hayatta kalacak ve daha az uygun genetik kombinasyonlara sahip olanlardan daha fazla yavru üretecektir.

Yaratılışa Karşı Biyolojik Evrim

Evrim teorisi, çıkışından günümüze kadar tartışmalara neden olmuştur. Anlaşmazlık, biyolojik evrimin ilahi bir yaratıcıya duyulan ihtiyaç konusunda din ile çeliştiği algısından kaynaklanıyor.

Evrimciler, evrimin Tanrı’nın var olup olmadığı sorununu ele almadığını, doğal süreçlerin nasıl işlediğini açıklamaya çalıştığını iddia ederler.

Ancak bunu yaparken, evrimin bazı dini inançların bazı yönleriyle çelişmesi gerçeğinden kaçmak mümkün değildir. Örneğin, yaşamın evrimsel açıklaması ve yaratılışın kutsal kitaplardaki açıklamasından oldukça farklıdır.

Evrim, tüm yaşamın bağlantılı olduğunu ve ortak bir ataya kadar izlenebileceğini düşündürmektedir. Kutsal kitaplar, yaşamın tamamen güçlü, doğaüstü bir varlık (Tanrı) tarafından yaratıldığını gösterir.

Yine de, diğerleri evrimin Tanrı’nın var olma olasılığını dışladığını değil, yalnızca Tanrı’nın yaşamı yaratma sürecini açıkladığını iddia ederek bu iki kavramı birleştirmeye çalışmışlardır. Ancak bu görüş, yaratılışın gerçek bir yorumuyla hala çelişmektedir.

Advertisement

İki görüş arasındaki çekişmenin en büyük kemiği makroevrim kavramıdır. Evrimciler ve yaratılışçılar çoğunlukla mikro evrimin gerçekleştiğini ve doğada görünür olduğunu kabul ederler.

Ancak makroevrim, bir türün başka bir türden evrimleştiği tür seviyesinde gerçekleşen evrim sürecini ifade eder. Bu, Tanrı’nın bizzat canlı organizmaların oluşumunda ve yaratılmasında yer aldığı görüşüyle ​​zıttır.

Şimdilik, evrim / yaratılış tartışması devam ediyor ve bu iki görüş arasındaki farkların yakında çözüme kavuşmayacağı anlaşılıyor.


Leave A Reply