Biyolojinin Kısa Tarihi, İlk Ünlü Biyoloji Bilginleri Kimlerdir?

0
Advertisement

Biyolojinin tarihi. İlk ünlü biyoloji bilginleri kimlerdir? Biyoloji biliminde dönüm noktası olan keşifler nelerdir

Biyoloji Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Biyolojinin Tarihi

Milattan 600 yıl önce yaşayan bir Yunanlı bilgin Anaksimanderos bütün canlıların sudan geldiğini ileri süren bir teori geliştirmişti. Ondan yüz yıl sonra gene bir Yunanlı bilgin olan Hipokrates sağlık üzerinde çok önemli çalışmalarda bulundu. Yunanlı Aristoteles’le Romalı Plinus da bitki ve hayvanlar üzerinde incelemelerde bulundular.

Ortaçağ’da biyolojiye karşı ilgi azaldı. Rönesans’la birlikte biyolojiye karşı yeniden büyük bir ilgi başladı. 1514’te Vesalius adında bir Belçikalı insan vücudunu parçalayarak anatominin temellerini attı. İngiliz anatomi bilgini Harvey fizyolojiyi kurdu kan dolaşımını keşfetti. 17. yüzyılda Anton van Leeùwenhoek’un mikroskobu keşfetmesi biyoloji dünyasında büyük bir çığır açtı.

Canlıları sınıflandırma teşebbüsleri 16. ve 17. yüzyıllarda başlamışsa da bu işi asıl 18. yüzyılda İsveçli Linnaeus başardı. Fransız bilgini Georges Cuvier 19. yüzyılın başlarında karşılaştırmalı anatomiyi kurdu. Hayvan ve insan vücudu üzerinde karşılaştırmalarla önemli incelemelerde bulundu. 19. yüzyılın ilk yarısında Mathias Schleiden ve Theodor Schwann adındaki Alman botanik bilginleri canlıların hücrelerden yapıldığını ortaya koydular. Büyük İngiliz bilgini Charles Darwin evrim teorisini ortaya attı. Avusturyalı Mendel 1866’da kalıtım kanunlarını buldu.

Artık biyoloji ilerleme yoluna girmişti. Louis Pasteur, Robert Koch gibi bakteriyologlar yaptıkları keşiflerle biyolojinin gelişmesine yardım ettiler. 20. yüzyıldan itibaren de biyoloji hızla gelişti.

Advertisement

Leave A Reply