Biyolojinin Konusu Nedir?

0
Advertisement

Biyoloji biliminin konusu nedir? Biyolojinin konusu ve alt bilim dallarının isimleri ve kısa açıklamalarının yer aldığı yazımız.

biyoloji

Biyolojinin Konusu: Biyoloji, canlıları, canlı sistemlerin işleyişini, yapısını, özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Biyoloji iki ana bilim dalma ayrılır.

Botanik: Bitkiler dünyasmı inceler.

Zooloji: Hayvansal canlılar dünyasını inceler. Bu iki ana bilim dalının yanısıra, bitkisel ve hayvansal canlıları farklı yönlerden inceleyen ve araştıran daha birçok alt bilim vardır. Ve bu bilim dallan teknolojik gelişmelerdeki ilerlemelere bağlı olarak giderek artmaktadır.

Anatomi: Canlıların iç yapılarını inceler.

Advertisement

Fizyoloji: Canlıların organ sistemlerini ve bunların işleyişlerini inceler.

Morfoloji: Canlıların dış yapılarını inceler.

Sitoloji: Canlıları oluşturan hücreleri inceler.

Histoloji: Dokuları ve özelliklerini ince-ler.

Genetik: Canlılardaki karakterlerin kalıtımını inceler.

Embriyoloji: Canlıların embriyolojik gelişim evrelerini inceler.

Advertisement

Sistematik: (Taksonomi) Canlıların sınıflandırılmalarını inceler.

Paleontoloji: Jeolojik devirlerde yaşayan canlıları ve fosilleri inceler.

Ekoloji: Canlı ile yaşadığı çevre arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri inceler.

Mikrobiyoloji: Virüsler, bakteriler ve tüm bir hücrelileri inceler.

Evrim: (Evolusyon): Bugün yaşayan canlı türlerinin, geçmişteki hangi farklılaşmalar ve gelişmeler sonucu ve nasıl oluştuğunu inceler.

Gen Mühendisliği: Canlılarda yeni genetik kombinasyonların nasıl oluştuğunu ve nasıl oluşturulabileceğini inceler.

► Bu bilim dallarının dışında:

Ichtiyoloji (Balık bilimi), Ornitoloji (Kuş bilimi), Entomoloji (Böcek bilimi) gibi birçok alt bilim dalları gelişmiştir. Verilen bilim dalları, biyolojinin konusu ve bölümleri hakkında bir fikir vermek içindir. Bunların dışında teknolojik gelişmelerdeki ilerlemelere bağlı olarak, daha birçok alt bilim dalları doğmuştur ve doğmaktadır.


Leave A Reply