Biyosfer Nedir

0

Biyosfer nedir? Biyosfer ile ilgili bilgi. Biyosfer sınırları nerede başlar nerede biter.

Advertisement

Biyosfer Nedir

Dünya’nın çevresinde canlıların yaşadığı kesimlere biyosfer (canlı küre) denir. Fransız doğa bilgini Lamarck (1744-1829) tarafından ortaya atılan bu deyim 1929’dan beri kullanılmaya başlanmıştır.

Biyosfer, atmosfer içinde 10.000 metre yüksekliğe kadar uzanır. Bu yükseklikte bakteriler ve mantar sporları toplanmıştır. Yüksek dağların, bilhassa Everest’in çevrelerinde kuşların 8.200 metre kadar yükseklerde uçtukları da tespit edilmiştir. 6.700 metre yüksekliklere kadar da yerde yaşayan kara hayvanları bulunur.

Biyosfer öte yandan denizin derinliklerinde 5.000 metreye kadar uzandığı gibi toprağın içinde de yüzlerce metre derinlere kadar iner. Maden ocaklarından çıkarılan kayalarda bakterilere rastlanmıştır. Önemli derinliklerdeki petrol yataklarının içinde de bakteri yaşadığı tahmin ediliyor.

Öte yandan yeşil bitkiler ancak 6.200 metreye kadar olan yüksekliklerde yaşayabilirler. Deniz otlarına (algae) ise birkaç yüz metrenin altında ancak rastlanıyor. Böylece biyosfer çok ilgi çekici bir yapı gösterir.

Advertisement


Leave A Reply