Biyosistem Mühendisi Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

0

Biyosistem Mühendisi nedir ve nasıl olunur? Biyosistem Mühendisleri ne iş yapar, çalışma ortamları ve iş olanakları nelerdir? Nerelerde çalışabilirler?

Biyosistem Mühendisi

Advertisement

Biyosistem Mühendisi Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Biyosistem mühendisliği çalışması, çevreyi koruyarak ve doğal kaynaklarımızı koruyarak yaşam kalitemizi geliştirmek için mühendislik ve tarım bilimlerini birleştirmektedir.

Ne İş Yapar?

Biyosistem mühendisleri, büyüyen toplumumuzun geleceği için kritik olan gıda, su, enerji ve çevre ile ilgili sorunları ve fırsatları ele almak için biyoloji ve teknolojinin arayüzünde çalışmaktadır. Gıda, yem, lif ve diğer pek çok biyolojik ürünün verimli kullanımı, verimli üretimi, işlenmesi, depolanması ve taşınması için sistemleri geliştirirler.

Büyüyen bir nüfus ve doğal kaynaklarımız üzerinde artan baskı ile yeni teknolojilere ve yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Biyosistem mühendisliği profesyonellerine olan yüksek talep, bugün toplumumuzun karşılaştığı en büyük sorunların bazılarını çözerken, aynı zamanda ödüllendirici bir kariyer başlatmanız için bir fırsat demektir.

Çalışma Alanları:
***Tarımsal Meteoroloji Uygulamalarında GPS ve Uydu Teknolojisinin Kullanımı (Hassas tarım teknikleri)
***Merkez Pivot Sulama Sistemi Tasarımı
***Tarımsal Yapı Tasarımı
***Tarım Makineleri Sistemleri İçin Planlama
***Sulama Suyu Kalite Analizi
***Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Tasarımı
***Akıllı Sera Tasarımı
***Kırsal Altyapı
***Peyzaj Sulama Sistemlerinin Tasarımı
***Tarımsal Makine Sisteminin Kullanımı
***Topografik ölçümler
***Arazi Sınıflandırma Uygulamaları
***Sulama Kanalı Tasarımı
***Toprak Fiziksel ve Kimyasal Analiz
***GPS Destekli Hassas Ölçüm Tekniklerinin Uygulanması
***Kırsal Alanların Planlanması
***İçme Suyu Hatları Tasarımı
***Tarım makinalarında araştırma ve geliştirme
***Arazi Islah İşleri ve Drenaj Sisteminin Tasarımı
***Tarım Alanlarında Sulama Yöntemlerinin Planlanması
***Zemin ve Su Yapıları Tasarımı (Havuzlar ve Su Alma Yapısı vb.)
***Taşkın Koruma Tesisleri ve Akarsu İyileştirme İşi
***Tarımsal Yapı Malzemelerinin Test Edilmesi ve Değerlendirilmesi
***Damla Sulama Sistemlerinin Tasarımı
***Tarım Makina Sistemlerinin Test Edilmesi ve Değerlendirilmesi
***Arazi Toplulaştırma Çalışması
***Tarımda Atık Yönetimi ve Biyogaz Üretimi
***Meyve Bahçeleri Tasarımı
***Yağmurlama Sulama Sistemi Tasarımı
***Hasat Mekanizasyonu ve Tarım Ürünleri

Advertisement

Eğitimi:

Biyosistem mühendisliği mesleğinin eğitimi, ziraat ve mühendislik fakültelerinin biyosistem mühendisliği bölümünde verilmektedir.. Eğitim süresi 4 yıldır. Son üniversite sınavı YÖK Atlas verilerine göre;

Biyosistem mühendisliği Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Nerelerde Çalışır?

***Belediye
***İl Özel İdareleri
***Peyzaj Müteahhitleri
***Kamu ve Özel Bankalar
***Tarımsal Kooperatifler
***Arazi Toplulaştırması Şirketleri
***Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
***Gıda ve Tarım Makineleri Endüstrisi
***Tarımsal Danışmanlık Kuruluşları
***Üniversiteler (öğretim üyesi olarak)
***Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
***Drenaj ve Arazi Islah İnşaat Firmaları
***Haritacılık ve uzaktan algılama firmaları
***Damla Sulama Yağmurlama Sulama ve Peyzaj Sulama Şirketleri
***Orman ve Su Yönetimi Bakanlığı
***Yenilenebilir enerjiyle ilgilenen şirketler (rüzgar, biyogaz ve güneş enerjisi vb.).
***İlgili Tarımsal Yapılar (Bahçıvanlık, Hayvan barınağı, yem siloları vb.)


Leave A Reply