Biz Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Biz ne anlama gelir? Biz kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Çokluk birinci kişiyi gösteren söz
“Biz, Türkler, bütün tarihî hayatımızca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz!” – Atatürk
2. Bazen teklik birinci kişi zamiri “ben” yerine kullanılan bir söz
“Biz kendisini aldığımız zaman vücudu pek ince idi.” – H. R. Gürpınar
1. Katı bir şeyi dikerken iğne geçirecek yeri delmek için kullanılan, çelikten yapılmış, sivri uçlu ve ağaç saplı araç, tığ
“Kunduracı bizi.”
2. Maraş işinde kalın karton parçalarının iğneyi kırmamasını sağlamak ve delik delmek işleminde kullanılmak üzere hazırlanmış tahta saplı, ince sivri uçlu bir çuvaldız türü
Ülkemiz sularında yaşayan bir tür mersin balığı, şip (Acipenser nudiventris)
“bizim işe yaramaz diye vazgeçtiğimizi başkaları değerli buldu” anlamında kullanılan bir söz
“aramızda fark yok, özelliklerimiz veya tutum ve davranışlarımız aynıdır” anlamında kullanılan bir söz
“birbirimizi çok yakından tanırız, onun öyle bir üstün durumu olmadığını biliriz” anlamında kullanılan bir söz
bizim tarafımızda olan (kimse)
“işin içinde bir iş olduğunu bilmez miyiz sanıyorsunuz?” anlamında kullanılan bir söz
“Şehir uşağıyız. Bize de mi lolo? Bu işin içinde bir karı dalaveresi olduğunu anladım.” – H. R. Gürpınar
“bize yabancı duran yakınımız, dostumuz, akrabamız başkalarına rahatça, içtenlikle yardım eder” anlamında kullanılan bir söz
Yalnız biz, aramızda yabancı bir kimse olmaksızın
“Kumpanya gitmiş, kasaba halkı biz bize kalmıştık.” – N. Cumalı
Resmî olarak, samimi olmaksızın
“Sizli bizli konuşmalar devam ediyordu.”

Advertisement

Leave A Reply