Bizans Döneminde İstanbul’a Yapılan Saldırılar (Araplar, Latinler ve Osmanlılar)

0
Advertisement

Bizans idaresindeki İstanbul sayısız istilâ girişimleriyle karşı karşıya kaldı. Bu istilâ girişimlerini gruplara ayırarak gözden geçirecek olursak Araplar, Latinler ve Türkler olarak 3’e ayrılabilir.

İstanbul

Bizans’a Araplar’ın Saldırıları

İstanbul’un Müslümanlar tarafından fethedileceği Hz, Muhammed tarafından müjdelenmişti. Bu hadiseler Müslüman toplumunun Konstantiniye’nin fethi isteğiyle yanıp tutuşmalarını sağlamıştır. İki yüzyıl içinde Arap orduları İstanbul surları önünde 8 defa göründü. İlk teşebbüs Hicretin 43. yılında Muaviye orduları tarafından yapıldı. İkinci kuşatmada Peygamberin bayraktarı Hazreti Eyüp şehit düştü (bir rivayete göre de hastalanarak öldü). Askerleri tarafından Eğrikapı ötelerinde gömüldü.

Bir keresinde kuşatma 7 yıl devam etti. Bizans bu sekiz hücumu bazen karşı koyarak bazen de barış yoluyla ağır vergiler ödeyerek önledi. İstanbul’u almaya gelen Arap askerleri ise şehir dışında mahalleler camiler yaptılar. Tarlaları ekip yerleştiler.

Bizans’a Lâtinler’în Saldırıları

Ortodokslarla Latinler arasındaki din çekişmelerine son vermek gayesiyle kurulan IV. Haçlı Ordusu, Bizans İmparatoru Aleksi’nin kardeşinin gözlerini kör ettirip zindana attırmasını bahane ederek. İstanbul’a hücum etti. 1203’te 300 kadırga ile Haliç’e giren Haçlılar uzun bir kuşatmadan sonra şehre girdiler. İmparatoru değiştirdiler yaptıkları bir anlaşma ile de Galata’ya yerleştiler. Birkaç ay sonra Bizanslılar ayaklanarak Lâtinler’in her isteğini yerine getiren İmparatoru öldürünce Haçlılar İstanbul’u yeniden işgal ettiler. Şehri misli görülmemiş bir şekilde tahrip ve yağma ettiler. Bu işgal 1261 yılına kadar devam etti.

Bizans’a Osmanlılar’ın Saldırıları

Osmanlılar’ın İstanbul’a ilk hücumu dördüncü Padişah Yıldırım Bayezit devrinde oldu. 1391’de Boğaziçi’ne inen Yıldırım Anadolu Hisarını yaptırdı. İstanbul’u iktisadi bir abluka altına aldırdı. Fakat Haçlıların bir seferini durdurmak için Bizans’ı haraca bağlayarak ablukayı kaldırdı. Bayezit bu anlaşma şartları gereğince İstanbul içinde bir Türk mahallesi kurdurdu. Buraya Trakya Yenicesi’nden getirdiği halkı yerleştirdi. Şimdiki Davutpaşa camisi yakınlarında bir mescit yaptırdı. Bizanslıları yılda on bin «flöri» ye haraca bağladı. Yıldırım Bayezit Haçlıları hezimete uğrattıktan sonra İstanbul’u tekrar kuşattı. Şehir düşmek üzereyken Timur’un ortaya çıkması Bizans’ı bir ara istilâdan kurtardı.

Advertisement

Osmanlılar’da İstanbul’u zaptetme arzusu sönmemişti. Musa Çelebi’den sonra II. Murat İstanbul’u kuşattı. Fakat Anadolu’daki bir isyan bu kuşatmanın da kalkmasına sebep oldu. Ancak artık İstanbul’un sonu gelmişti. Çok kısa bir zaman sonra Fatih Sultan Mehmet şehri ele geçirerek Bizans İmparatorluğunu da sona erdirdi.

İstanbul'un Fethi

TÜRKLER VE BİZANSLILAR

Türklerle Bizanslılar arasında zaman zaman iyi ilişkiler kurulduğu da olmuştur. Bunların en önemlilerinden biri Orhan Gazi’nin Bizans imparatoru loannes Kantakuzinos’un kızı Teodora (Theodora) ile evlenmesidir Orhan Gazi’nin oğlu Şehzade İbrahim de babasının telkini ile Bizans imparatoru kendisini Foça’daki esaretten kurtardıktan sonra onun kızı Prenses İren (Eirene) ile İznik’te evlendi.

Çelebi Sultan Mehmet de Musa Çelebi’yi zararsız bir hale getirmek için Bizans İmparatoru Manuel’le iyi geçindi. Mora dönüşünde Gelibolu’da misafir etti. Daha sonra Çelebi Sultan Mehmet Anadolu’da ayaklanan bazı beylikleri bastırmaya gitmek üzere İstanbul’dan geçti. Bizans İmparatorluk meclisi ile saray bu durumdan istifade ederek Türk padişahının esir edilmesini istemesine rağmen İmparator böyle bir adiliğe yanaşmadı. Çelebi Sultan Mehmet’e büyük itibar gösterdi. Törenle karşılattı. Üsküdar’da şerefine mükellef bir ziyafet verdi.


Leave A Reply