Bizmut Elementi Hakkında Bilgiler, Bizmut’un Özellikleri ve Tarihçesi

0
Advertisement

Bizmut madeni hakkında bilgi. Bizmutun atom ağırlığı, simgesi, atom numarası ve hem sanayi de hem de tıpta kullanma alanları.

Bizmut Elementi

Kızılkıra çalan beyaz renkli katı fakat kolay kırılabilen bir madendir. Doğada gayet ender rastlanır. Daha çok Peru, Meksika, Bolivya ve Avustralya’da serbest veya bileşikler halinde bulunur. En önemli bileşikleri bizmut sülfür ile bizmut trioksittir. Saf bizmut oksit halindeki filizlerinin potalarda kömürle ısıtılarak sülfür halindeki filizleri de demirle indirgenerek elde edilir.

Bizmutun XV. yüzyılda bulunduğu sanılmaktadır. Fakat önceleri antimon, kalay ve çinko ile karıştırılmıştır.

Bizmut maden olarak teknikte önemli bir yer tutmaz. Bazı ergime noktası düşük alaşımların elde edilmesinde elektrik iletkenlerinde, sigorta ve ya yangın tehlikesini haber veren aletlerde kullanılır. Katılaştığı zaman biraz genişlediğinden dizgi makinelerinde kurşun, kalay ve kadmiyumla beraber kullanılır. Tıpta da frengi tedavisinde bizmut bileşiklerinden faydalanılır.

Bizmut bazı hallerde zehirlidir. Bu madenle zehirlenenlerde kusma, başdönmesi, kalb zayıflığı görülür. Hastanın midesini yıkamak, kan vermek, kanın hareketini kolaylaştırmak için kolları ve bacakları hareket ettirmeye yararlı olur

Advertisement

Bizmutun Simgesi : Bl
Bizmutun Atom Ağırlığı : 209
Bizmutun Atom Numarası : 83
Bizmutun Ergime Noktası : 268
Bizmutun Yoğunluğu : 9,8


Leave A Reply