Bizmut Nedir? Bizmut Elementinin Kimyasal Özellikleri, Kullanım Alanları ve Tarihçesi

0

Bizmut nedir? Bizmut elementinin hem kimyasal hem de fiziksel özellikleri nelerdir? Ne zaman bulunmuştur? Nerelerde kullanılır? Bizmutun atom ağırlığı, simgesi, atom numarası ve hem sanayi de hem de tıpta kullanma alanları.

Bizmut Elementi

Kızılkıra çalan beyaz renkli katı fakat kolay kırılabilen bir madendir. Doğada gayet ender rastlanır. Daha çok Peru, Meksika, Bolivya ve Avustralya’da serbest veya bileşikler halinde bulunur. En önemli bileşikleri bizmut sülfür ile bizmut trioksittir. Saf bizmut oksit halindeki filizlerinin potalarda kömürle ısıtılarak sülfür halindeki filizleri de demirle indirgenerek elde edilir.

Bizmutun XV. yüzyılda bulunduğu sanılmaktadır. Fakat önceleri antimon, kalay ve çinko ile karıştırılmıştır.

Bizmut maden olarak teknikte önemli bir yer tutmaz. Bazı ergime noktası düşük alaşımların elde edilmesinde elektrik iletkenlerinde, sigorta ve ya yangın tehlikesini haber veren aletlerde kullanılır. Katılaştığı zaman biraz genişlediğinden dizgi makinelerinde kurşun, kalay ve kadmiyumla beraber kullanılır. Tıpta da frengi tedavisinde bizmut bileşiklerinden faydalanılır.

Bizmut bazı hallerde zehirlidir. Bu madenle zehirlenenlerde kusma, başdönmesi, kalb zayıflığı görülür. Hastanın midesini yıkamak, kan vermek, kanın hareketini kolaylaştırmak için kolları ve bacakları hareket ettirmeye yararlı olur

  • Bizmutun Simgesi : Bl
  • Bizmutun Atom Ağırlığı : 209
  • Bizmutun Atom Numarası : 83
  • Bizmutun Ergime Noktası : 268
  • Bizmutun Yoğunluğu : 9,8

Bizmut Elementinin Özellikleri Nelerdir?

Bizmut, sembolü Bi olan kimyasal bir elementtir. İşte bazı özellikleri:

  • Fiziksel özellikleri: Gri-beyaz bir renge sahip olan bizmut, katı halde bulunur ve parlatıcı bir yüzeye sahiptir. Düşük sıcaklıklarda bile kolayca erir ve buharlaşır.
  • Kimyasal özellikleri: Bizmut, sıradan sıcaklık ve basınç altında nispeten stabil bir elementtir. Ancak, bazı asitler ve bazlar ile reaksiyona girer. Ayrıca, havadaki oksijenle temas ettiğinde yüzeyinde bir oksit tabakası oluşur.
  • Biyolojik özellikleri: Bizmutun biyolojik işlevleri tam olarak anlaşılamamıştır, ancak bazı tıbbi uygulamaları vardır. Örneğin, mide ülserlerinin tedavisinde kullanılır.
  • Endüstriyel kullanımı: Bizmut, alaşımların, mutfak eşyalarının ve yangın söndürücülerinin üretiminde kullanılır. Ayrıca, nükleer reaktörlerdeki soğutucu sıvılarda da kullanılır.
  • Diğer özellikleri: Bizmutun termoelektrik özellikleri, bazı ölçüm cihazlarının üretiminde kullanılır. Ayrıca, kristallerin şekillendirilmesinde de kullanılır.

Bizmut Elementinin Tarihçesi

Bizmut elementinin keşfi oldukça ilginç bir hikayedir. İşte bizmutun tarihçesi:

Bizmut, yaklaşık olarak 1400’lü yıllarda Çin’de kullanılmaya başlandı. O dönemde, bizmut, bronz yapımında kalay yerine kullanıldı ve bu nedenle yanlışlıkla kalay olarak adlandırıldı. Ancak, gerçek kalayın daha sonra keşfedilmesiyle bizmutun gerçek kimliği ortaya çıktı.

17. yüzyılın başlarında, Avrupa’da bizmut keşfedildi. 1665 yılında, Alman kimyager Johann Joachim Becher, eski Yunan felsefecisi Aristoteles’in dört element teorisine dayanarak “terra pinguis” adlı bir element tanımladı. Bu elementin doğada bulunduğuna inanıyordu ve kalayla benzer özellikleri olduğunu düşünüyordu.

Birkaç yıl sonra, Alman kimyager Martin Heinrich Klaproth, Becher’in “terra pinguis” elementinin gerçek kimliğini keşfetti. Klaproth, elementi işleyerek ve analiz ederek, bu elementin daha önce hiç görülmemiş bir element olduğunu keşfetti. 1753 yılında, İngiliz kimyager Charles Hatchett, bu elementi bağımsız olarak keşfetti ve ona “kobold” adını verdi.

1811 yılında, Fransız kimyager Claude-Louis Berthollet ve Fransız kimyager Louis-Joseph Gay-Lussac, bizmutun bileşimini daha ayrıntılı olarak araştırdılar. Bu çalışma, bizmutun kimyasal özelliklerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı oldu.

Bugün, bizmutun endüstriyel ve tıbbi uygulamaları çok yönlüdür ve bu elementin keşfi, modern dünyanın pek çok farklı alanında kullanılmasını mümkün kılmıştır.


Leave A Reply