Blaise Pascal Kimdir? Hayatı, Buluşları, Çalışmaları ve Pascal Prensibi

1
Advertisement

Blaise Pascal kimdir ve ne yapmıştır? Ünlü matematikçi ve düşünür Blaise Pascal’ın Hayatı, eserleri ve çalışmaları hakkında bilgiler.

Blaise Pascal

Kaynak: commons.wikimedia.org

Blaise Pascal

Blaise Pascal; Fransız matematikçi, düşünür ve yazarıdır (Auverene/Clermont-Ferrand 1623-Paris 1662). Küçük yaşta Yunanca ve Latince öğrendi, belirgin yeteneği olan matematiğe yöneldi. 16 yaşında Latince ilk bilimsel eserini hazırladı: Essai sur les Conixues (Koloniler Üzerine Deneme) 1639.

İşlerinde yardımcı olsun diye babası gibi düşündüğü hesap makinesinin de (1652), bu türdeki çalışmaların ilk örneği olduğuna inanılır. 1631’den sonra yerleştiği Paris’te deneyleriyle Toriçelli’nin bulgularını doğruladığı, bilimsel kıskançlığa kapılmadan bu gibi kanıtlarını açıkça ortaya sürdüğü bilinir. Bu dönemde Descartes ile de buluşup tartıştığı kabul edilir (Eylül 1647). Babasının ölümü üzerine (1651) kız kardeşi Jacqueline (1625-1661) ile Port-Royal Manastırı’na kapanınca büsbütün yalnız kaldıysa da bilimsel çalışmalarla teselli bulup avunarak 15 yıl süreyle kendini bu alana adadığı kabul edilir.

Neuilly Köprüsü’nde geçirdiği bir araba kazası sonucunda (23 Kasım 1654) yavaş yavaş mistik bir havaya girdiği, kız kardeşinin de sevgi gücüyle bunu desteklediği bilinir. Mémorial adlı anı eserinde içyüzünü açıklamaya çalıştığı bir dönüşümle gittikçe dine yöneldi. Tanrının varlığını kanıtlayan düşünsel yazılarına emek verdi, coşkulu bir ruh hali içinde inanç konularını odak noktası saydı ve ilahiyatla ilgili eseri: Ecrits sur la Grace (Tanrının İnayeti Üzerine).

Bu arada uygulamalı bilimlerle de uğraştı. Paris’in ilk omnibüs işletmesine temel olan taşıt sorununa el attı (1662). 1658’den sonra yazmaya başladığı Apologie de la Religon Chritienne (Hıristiyan Dininin Savunucusu), kız kardeşinin ölümünün ardından onun da gücü kalmadı. Basılmadan kalan yazılarını ise yakınları yayımlattı: Pensees (Düşünceler) 1670.

Sonraları yeni eklemelerle birçok kez yinelendi. Onu matematikçilikten çıkarıp bir düşünür ve filozof yapan düşünceleri en yoğun biçimde bu eserindedir. Bütün Eserlerinin en eksiksiz ve tartışmasız basımı 1963’de gerçekleştirildi (Oeuvres Complétés).

Advertisement

Günümüzde “Pascal İlkesi” diye anılan buluşu kapalı bir hacimdeki sıvıya uygulanan bir basıncın değerini eksiltmeden kabın çeperlerini dik olarak etkileyeceğini kanıtladığı için hidrolik preslerin dayandığı başlıca temeldir. Düşünceler, Pascal’ın dinsel inancın vazgeçilmez değerini kanıtlamak amacıyla Tanrısız bir kişiye seslenme yöntemini seçmiş ve iki sonsuz arasındaki insanın hem devliğini ve yüceliğini, hem hiçliğini ve sıfırlığını belirtmeyi yeğlemiştir. İnsanı bir kamışa, bilinçli bir kamışa benzeten yazar, bilinci, insana özgü en ulu cevher sayar. Bütün toplumsal kurumlar aldatıcı, insanın kendi var ettiği kavramlar yalancıdır. Kişi varlığın ve varlığının değerini ancak dinde bulabilir.

Kaynak 2

Blaise Pascal

Kaynak: commons.wikimedia.org

Blaise Pascal

Blaise Pascal; Fransız matematikçi, düşünür ve yazarıdır (Auverene/Clermont-Ferrand 1623 – Paris 1662).

Küçük yaşta Yunanca ve Latince öğrendi, belirgin yeteneği olan matematiğe yöneldi. 16 yaşında Latince ilk bilimsel eserini hazırladı. Essai sur les Conixues (Koloniler Üzerine Deneme) 1639. İşlerinde yardımcı olsun diye babası gibi düşündüğü hesap makinesinin de (1652), bu türdeki çalışmaların ilk örneği olduğuna inanılır. 1631’den sonra yerleştiği Paris’te deneyleriyle Toriçelli’nin bulgularını doğruladığı, bilimsel kıskançlığa kapılmadan bu gibi kanıtlarını açıkça ortaya sürdüğü bilinir. Bu dönemde Descartes ile de buluşup tartıştığı kabul edilir (Eylül 1647). Babasının ölümü üzerine (1651) kız kardeşi Jacqueline (1625-1661) Port-Royal Manastırı’na kapanınca büsbütün yalnız kaldıysa da bilimsel çalışmalarla teselli bulup avunarak 15 yıl süreyle kendini bu alana adadığı kabul edilir. Neuilly Köprüsü’nde geçirdiği bir araba kazası sonucunda (23 Kasım 1654) yavaş yavaş mistik bir havaya girdiği, kız kardeşinin de sevgi gücüyle bunu desteklediği bilinir.

Mémorial adlı anı eserinde içyüzünü açıklamaya çalıştığı bir dönüşümle gittikçe dine yöneldi. Tanrının varlığını kanıtlayan düşünsel yazılarına emek verdi, coşkulu (vecd içinde) bir ruh hali içinde inanç konuların odak noktası saydı, ilahiyatla ilgili verimleri: Ecrits sur la Grace (Tanrının İnayeti Üzerine). Bu arada uygulamalı bilimlerle de uğraştı. Paris’ in ilk omnibüs işletmesine temel olan taşıt sorununa el attı (1662). 1658’den sonra yazmaya başladığı Apologie de la Religon Chritienne (Hristiyan Dininin Savunucusu), kız kardeşinin ölümünün ardından onun da gücü kalmadı. Basılmadan kalan yazıların yakınları yayımlattı: Pensees (Düşünceler) 1670; sonraları yeni eklemelerle birçok kez yinelendi. Onu matematikçilikten çıkarıp bir düşünür ve filozof yapan düşünceleri en yoğun biçimde bu eserindedir. Bütün Eserlerinin en eksiksiz ve tartışmasız basımı 1963’de gerçekleştirildi (Oeuvres Complétés).

Günümüzde “Pascal İlkesi” diye anılan buluşu, kapalı bir hacimdeki sıvıya uygulanan bir basıncın, değerini eksiltmeden kabın çeperlerini dik olarak etkileyeceğini kanıtladığı için hidrolik preslerin dayandığı başlıca temeldir.

Düşünceler

Pascal dinsel inancın vazgeçilmez değerini kanıtlamak amacıyla Tanrısız bir kişiye seslenme yöntemini seçmiş, iki sonsuz arasındaki insanın hem devliğini ve yüceliğini, hem hiçliğini ve sıfırlığını belirtmeyi yeğlemiştir. İnsanı bir kamışa, bilinçli bir kamışa benzeten yazar, bilinci, insana özgü en ulu cevher sayar. Bütün toplumsal kurumlar aldatıcı, insanın kendi var ettiği kavramlar yalancıdır. Kişi varlığın ve varlığının değerini ancak dinde bulabilir; Hristiyanlık en doğru din, Katoliklik en yararlı inançtır.

Advertisement


1 Yorum

Leave A Reply