Bodrum Tarihi ve Kalesi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Bodrum tarihi ve Bodrum kalesi hakkı kısa bilg

Bodrum Kalesi

Bodrum Kalesi

Bodrum Tarihi : Bodrum’un ilkçağ’daki adı Halikarnassos idi. XI. yüzyılda Türk hakimiyetine girdi. Birinci Haçlı seferinde Türklerin elinden çıkarak Bizanslılar’a geçti. XII. yüzyılda yeniden Türk hakimiyetine girdi. 1415’e kadar Menteşe Beyliğinin elinde kaldı. Bu tarihte Rodos Şövalyeleri Bodrum’u alarak bir kale yaptılar. 1522’de Kanuni’nin Rodos’u fethinde Bodrum da yeniden alındı.

BODRUM KALESİ :

1415-1437 arasında Rodos Şövalyeleri tarafından yapılmıştır. Bir yarımada üzerindedir. Kalenin ilk adı Saint Bedro’dur. Bodrum adının da buradan geldiği sanılıyor. Kale icabında deniz suyu sevkedilerek kara ile irtibatı kesilebilmektedir. Kalede muhtelif milletler tarafından yapılmış kuleler vardır. Aslanlı Kule İngilizler tarafından yapılmıştır. En yüksek mevkide İspanyol Kulesi bulunur. Beyaz Kule denileni de II. Abdülhamit devrinin sürgün yeriydi. Kalenin doğu ve batısını iki liman kaplar.

Advertisement

Leave A Reply