Boğazlar Sorunu ve 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi

0

Boğazlar Sorunu nedir, 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi maddeleri ve önemi hakkında bilgi.

Boğazlar Sorunu ve 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi

Advertisement

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Hünkar iskelesi Antlaşması; uluslararası alanda Boğazlar sorununun ortaya çıkmasına neden olmuştur. İngiltere ve Fransa bu konunun da uluslararası bir anlaşma ile çözümlenmesini istemekteydiler. Denge politikası izleyen Osmanlı Devleti de bu durumu uygun görmekteydi. Hünkar İskelesi Antlaşması’nın süresinin 1841’de dolmasının hemen ardından Londra’da Boğazlar konusunun görüşülmesi amacıyla uluslararası bir konferans toplandı. Bu konferansa İngiltere, Rusya, Fransa, Avusturya, Prusya ve Osmanlı Devleti’nin temsilcileri katıldı. Görüşmeler sonunda Londra Boğazlar Sözleşmesi imzalandı.

Londra Boğazlar Sözleşmesi’nin bazı maddeleri şunlardır:

✓ Boğazlar, Osmanlı imparatorluğumun egemenliğinde olacaktır.

✓ Barış zamanında Boğazlar bütün savaş gemilerine kapalı tutulacaktır.

Advertisement

✓ Boğazlar bütün ticaret gemilerine açık olacaktır.

Bu sözleşme sonucunda;

Boğazlar uluslararası bir statü kazanmıştır.

İngiltere ve Fransa, Boğazlardaki güvenliği sağlayarak Rusya’nın genişlemesine karşı önlem almışlardır.

Osmanlı Devleti’nin Boğazlar üzerindeki mutlak egemenliği sona ermiştir.

Rusya, Hünkar İskelesi Antlaşması ile elde ettiği özel imkanları kaybetmiştir. Ancak, Karadeniz’deki güvenliğini devam ettirmiştir.

Advertisement


Leave A Reply