Boksit Nedir? Hakkında Bilgi

0

Boksit nasıl bir madendir? Boksit madeninin özellikleri, çıkarıldığı yerleri, kimyasal yapısı, kullanım alanları hakkında bilgi.

boksitBoksit; sulu alüminyum oksit minerallerinin karışımından oluşan alüminyum cevheri oluşumunu sağlayan bu minerallerin başlıcaları böhmit, gibsit ve diaspordur. Beyaz, gri bazen sarı ya da kırmızı renkte olup, toprağımsı, kil görünümündedir. Oluşumlarına göre iki tür boksit cevheri vardır. Bunlardan birincisi, silikatlı kayaçlardaki silis, alkali ve toprak alkali minerallerin ayrışması ve suyla ortamdan uzaklaşması sonucu oluşur. Bu tür boksitlere silikat boksitleri adı verilir ve daha çok tropikal iklimlerde rastlanır. İkinci türdeki boksitler ise kalk boksitleri’dir. Alüminyum içeren asitli suların kalkerli yüzeylerden geçerken nötrleşmesi ve alüminyum iyonlarının ortamda çökelmesi yoluyla oluşur. Fransa, Yunanistan, Yugoslavya ve Türkiye’de Seydişehir’de bulunan boksit cevherleri böyle olmuştur.

Advertisement

Boksit içerisindeki silis, demir, kalsiyum ve titan mineralleri cevher kalitesini düşüren maddelerdir. Cevherin kullanım alam, bu minerallerin bulunma miktarlarına göre belirlenir. Alüminyum endüstrisinde kullanılacak boksit cevherinde Al2O3 tenörü en az % 50-55 olmalıdır. Öte yandan % 3-5′ den fazla SiO2 içeren boksitler alüminyum cevheri olarak değerlendirilmez. Ateşe dayanıklı refrakter tuğla yapımında kullanılacak boksit cevherinin kimyasal bileşiminde SiO2 % 5.5, Fe203 %2 ve TiO2 % 2,5’tan fazla olmamalıdır. Boksitlerin öteki kullanım alanı çimento endüstrisidir. Bunların bileşimindeki SiO2 miktarının % 10-12’yi geçmesi istenmez.


Leave A Reply