Bölge Nedir – Sözlük Anlamı

0

Bölge ne anlama gelir? Bölge kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı nedir? Bölge ne demek, sözlük anlamları, açıklamalı anlatım.

*bölge
1. isim Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
“Maddeden mi nereden geldiği belirsiz olan bu kıymet son tahminime göre bazı bölgelerin toprak mahsulündendir.” – N. F. Kısakürek
2. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye
“Özellikle kıllı bir bölgeden açtığı deliği de maharetle diktikten sonra cesedi teşrih masasından alıp ona kendi yabanlık elbiselerini giydirdi.” – İ. O. Anar

*bölge
1. Bir kentin, bilinçli bir belgeleme yöneltisinin sonucu olarak, işleyim, tarım, konut, yönetim, tecim vb. işlevleri için, düzentasarında ayrılmış alanlardan herbiri. 2. Bir ülkenin, doğal özellikleri, nüfus yapısı, kaynakları, çıkarları açısından türdeşlik gösteren, bir bütün olarak tasarlanmasında yarar görülen bölümü.
T. : mıntıka İng.: region, zone Fr.: région, zone Alm.: Region, Gegend
Kentbilim Terimleri Sözlüğü

*bölge
Düzlemde açık ve bağlantılı bir küme ile bu kümenin kıyısının bir altkümesinin bileşimi.
Lat.: regio İng.: region Fr.: région Alm.: Gebiet, Bereich
Matematik Terimleri Sözlüğü

*bölge
Sınırlandırılmış toprak parçası.
T. : mıntaka İng.: zone Fr.: zone
Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü

*bölge
Belli özdeksel ve tinsel ekin öğelerinin göreli olarak türdeş kıldığı coğrafya alanı.
T. : mıntıka İng.: region Fr.: région
Toplumbilim Terimleri

BİRLEŞİK SÖZLER

açısal bölge isim, matematik Açı ile iç bölgesinin birleşiminden oluşan düzlem parçası
dikdörtgensel bölge isim, matematik Dikdörtgenin sınırladığı düzlemsel bölge
iç bölge isim, coğrafya Bir limanı ithalat ve ihracat etkinlikleri bakımından besleyen, ona çeşitli ulaşım yollarıyla bağlı, dar veya geniş bölge, art bölge, hinterlant
açık bölge isim, ekonomi Serbest bölge
art bölge isim, coğrafya İç bölge
çembersel bölge isim, matematik Çember ve çemberin içindeki noktaların meydana getirdiği düz yüzey
insansız bölge 1. isim Coğrafi şartları bakımından insanın yaşamasına uygun olmayan arazi
2. askerlik Güvenlik amacıyla boşaltılmış arazi
kırsal bölge isim Üretim etkinlikleri tarıma dayalı olan, hayvancılık yapılan, kırsal nüfusun yaşadığı ve çalıştığı alan, kırsal alan
pilot bölge isim Tarım, tıp, endüstri, eğitim gibi herhangi bir alanda bir çalışmanın denendiği veya uygulandığı bölge
tampon bölge isim, hukuk İki devlet arasında, hudut boyunca, askerden arındırılmış toprak parçası
“Bu tampon bölgeler, ayrı bir ülke olarak dünya sulhüne katkıda bulunabilecektir.” – S. Erez
tarafsız bölge isim, askerlik Savaşta iki taraf yetkilileri veya kumandanları tarafından verilen kararla oluşturulan askerden arınmış bölge
tropikal bölge isim Tropikal kuşak
boğumlanma bölgesi isim Ağız boşluğunda seslerin oluştuğu çeşitli bölgelerden her biri
yatılı bölge okulu isim Yerleşim yerleri dağınık olan bölgelerde çocuklara eğitim ve öğretim olanağı sağlamak amacıyla belli bir merkezde yatılı ve gündüzlü açılmış olan eğitim kurumu
yasak bölge isim Üzerinden uçakların geçme izninin sınırlı olduğu, güvenlik sebebiyle içeriye girişlerin özel olarak sınırlandırıldığı bölge
üçgensel bölge isim, geometri Üçgenin sınırladığı düzlemsel bölge
deprem bölgesi isim, coğrafya Depremlerin sık sık oluştuğu, gevşek ve kırık yer altı kuşağı
sanayi bölgesi isim Sanayinin yoğun olarak yer aldığı bölge
seçim bölgesi isim Seçimlerde her muhtarlığa bağlı bölge
yanardağ bölgesi isim Yanardağların yoğun olduğu coğrafi kesim


Leave A Reply