Bölgesel Örgütler Nelerdir?

0
Advertisement

Bölgesel örgütler hangileridir ve ne amaçla kurulmuşlardır? Bölgesel örgütler ve özellikleri hakkında bilgi.

BÖLGESEL ÖRGÜTLER

1) Avrupa Birliği

Avrupa Birliği geçmişten günümüze değişik isimler altında farklı ülkelerin bir araya gelmesiyle kurulan, ancak günümüzdeki şeklini 1992 Maatricht anlaşmasıyla alan ekonomik bir topluluktur. 1999 Amsterdam

antlaşması ve Nice Antlaşması (2003) sonrasında Avrupa Birliği bazı üye ülkeler dışında parasal birliğe girmiş (avro), ortak dışişleri ve güvenlik politikası benimsemiş, adalet ve iç işlerinde suça ilişkin konularda emniyet ve yargı güçleri işbirliğine karar vermiştir.

2) NAFTA (Kuzey Amerika ülkeleri serbest ticaret anlaşması)

Kanada, ABD ve Meksika arasında imzalanan ticaret anlaşmasıdır. 1994 yılında yürürlüğe girmiştir. Kuzey Amerika ülkelerinin başka ülkelere karşı ekonomik yönden güçlenmelerini hedeflemiştir.

Advertisement

3) KEİ (Karadeniz ekonomik iş birliği teşkilatı)

1990 yılında Türkiye’nin öncülüğünde başlayan çalışmalar, 25 Haziran 1992 yılında İstanbul’da düzenlenen bir zirve toplantısında KEİ deklarasyonunun imzalanması ile sonuçlanmış ve örgüt bu tarihte resmen işlerlik kazanmıştır. Teşkilatın amacı üye ülkeler arasında ikili ve çok taraflı ekonomik, teknolojik ve sosyal ilişkilerin çeşitlendirilmesi, böylelikle Karadeniz havzasının bir barış, istikrar ve refah bölgesi olmasını sağlamaktır.

4) AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı)

Avrupa güvenlik ve işbirliği konferansı adı altında 1970’li yılların başında soğuk savaş koşullarındaki Avrupa’nın bölünmüşlüğüne son verilmesi, güvenlik ve istikrarın sağlanması ve teşkilata katılan devletler arasında bu amaca yönelik işbirliğinin geliştirilmesi düşüncesiyle kurulmuş bir teşkilattır.


Leave A Reply