Bolivya – Ülkeler Rehberi

0
Advertisement

Ülkeler Rehberi Bolivya – Bolivya ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu. Bolivya ile ilgili bilgi.

Bolivya BayrağıBolivya Güney Amerika’da bir cumhuriyettir. Büyüklük bakımından Güney Amerika’daki devletlerin beşincisidir. Kuzey, kuzeydoğu ve doğuda Brezilya, güneydoğu ve güneyde Paraguay ve Arjantin, batıda Şili ve Peru ile sınırlanmıştır.

Yüzölçümü : 1,098,581 km2

Başkenti: La Paz (Resmi başkenti: Sucre).

Bolivya, Güney Amerika’da denize kıyısı olmayaan iki devletten biridir. (Diğeri Paraguay’dır.) Denizaşırı yerlere gönderilecek eşya yabancı limanlara demiryolu ile yollanır.

Advertisement

Bolivya topraklarının üçte biri dağlık, üçte ikisi de ovalıktır. Dağlar yüksek ve sarp, ovalar alçak ve düzdür. Ülke insanlarının çoğu dağlık kesimde yaşar. Bolivya’da büyük şehirler pek yoktur. Ülkenin en büyük şehri başkent La Paz’dır. Diğer önemli şehirler şunlardır: Coehabamba, Oruro, Potosi, Sucre (Bolivya’nın resmi başkentidir), Santa Cruz, Trinidad, Tupiza, Tarija’dır.

Dağlar ve ovalar : Dağlar ve ovalar Bolivya’yı çok kesin bir sınırla ikiye ayırır. Memleketin güneybatısı baştan başa And Dağları ile kaplıdır. Bu kesimde ova sınırı boyunca Cordillera Oriental Dağları, batı sınırı boyunca da Cordillera Occidental Dağları uzanır. Her iki dağ sırası arasında Cordillera Real vardır. Bütün bu dağların kapladığı bölgeye Altiplano (yüksek yayla) denir. Buranın ortalama yükseliği 4.000 metreyi bulur. Kuzeydeki İllampu (6617 metre) ve İllimani (6.470 m.) tepeleri Bolivya’nın ve aynı zamanda Güney Amerika’nın en yüksek yerlerindendir.

Nehirler ve göller : Bolivya’yı sulayan nehirlerin en önemlileri Amazon’un kollarından olan Beni, Madre De Dios, Mamore ve Paraguay’ın kollarından olan Pilcomayo’ dur. Beni ve Mamore havzasındaki ovalar bataklıktır. Bu çevrede birçok göl vardır. Kuzeydoğudaki nehirler ulaştırmaya elverişlidir.

Bolivya’nın en önemli gölleri Titikaka ve Poopo’dur. Poopo Gölü’nün derinliği 5 metreyi bulmaz. 2.500 km2 yüzölçümünde olan göl deniz yüzünden 4.000 metre kadar yüksekte, büyük bir tuz gölüdür.

Advertisement

İklim : Arazinin yüksekliğine göre iklimde değişiklik görülür. Bolivya, bütünüyle tropikal bölgesinde bulunur. Yüksek dağlar yılın her mevsiminde karlarla kaplıdır. Altiplano ve çevresi oldukça serindir. Burada yıllık sıcaklık ortalaması 10 derecedir. Ovaya doğru gidildikçe sıcaklık artar. Buralarda yıllık sıcaklık ortalaması 23° yi bulur. Genel olarak Bolivya’da kışlar kuru, yazlar yağışlı geçer.

Ekonomi : Bolivya eskiden beri madenlerinin zenginliği ile tanınmıştır. Ticaretinin önemli kısmını madenler teşkil eder, ihracatın % 80’i kalay üzerinedir. Petrol de son zamanlarda Bolivya ekonomisinde önemli bir yer tutmaya başlamıştır.Bolivyalıların çoğu tarımla uğraşır.

Tarihte Bolivya

Bolivya’da 600-900 yıllarında Tiahuanaco medeniyeti gelişmiş, memleket 1200-1300 yıllarında İnka İmparatorluğu’na katılmıştı. İspanyollar 1538’den itibaren Bolivya’yı işgale başladılar. Ülkedeki ilk bağımsızlık hareketleri XIX. yüzyılın başına rastlar. Simon Bolivar 1824’te Peru’yu bağımsızlığına kavuşturmuştur. 1825’te de Peru’nun güney eyaletleri ayrı bir devlet, haline geldi. Bolivar’ın adına ithafen buraya Bolivya denmiştir.

Advertisement

Leave A Reply