Bolu Tarihçesi – Tarihi Yerleri

0
Advertisement

Bolu ilinin tarihi, tarihçesi. Bolu ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi.

BOLU TARİHİ; Bolu’nun yer aldığı bölge, İÖ 8. yüzyılda Friglerin, İÖ 7. yüzyılda Lidyalıların egemenliğine girdi. İÖ 546’da, Persler bütün Anadolu’yu ele geçirdiler. İÖ 334’te Büyük İskender, Pers egemenliğine son verdi. İÖ 74’te, Bitinya Kralı IV. Nikomedes’in ölümüyle, bölge, ölen kralın vasiyeti gereğince Roma İmparatorluğu’na bağlandı. 7.-9. yüzyıllar arasında, Anadolu içlerine, hatta İstanbul’a kadar ilerlemiş olan İslâm Orduları Bolu’ya ulaşamadılar. Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan’ın ölümünden (1192) sonra ülkeyi paylaşan oğullarından Ankara Meliki Muhyittin Mesut, Bolu ve Kastamonu yörelerinin büyük bölümünü ele geçirdi.

1243 Kösedağ yenilgisinden sonra, Moğolların Anadolu’ yu işgalleri sırasında, onların önlerinden kaçan Türkmenler, uçlara yerleşerek yörenin Türkleşmesinde büyük rol oynadılar. 13. yüzyılın sonlarında Bizans’ın egemenliğine giren Bolu, Osman Gazi’nin son yıllarında Osmanlı topraklarına katıldı. 1402 Ankara Savaşı’nın ardından, İsfendiyaroğulları Bolu bölgesini ele geçirdiler. Ancak, Çelebi Sultan Mehmet ve II. Murat kesin olarak Bolu’yu Osmanlı topraklarına kattılar. Bolu uzun süre Anadolu Eyaleti’nin bir sancağı olarak kaldı. 1670’te çıkan bir ayaklanma fazla büyümeden bastırıldı. II. Mahmut, ayanlık kurumunu kaldırınca, Bolu yeniden sancak oldu. 1864’te Kastamonu’ya bağlandı. Daha sonra bir süre bağımsız bir sancak olarak kaldı. Kurtuluş Savaşı sırasında Düzce’de çıkan iki önemli ayaklanma, Ankara Hükümeti’ni oldukça zor durumda bıraktıysa da bastırıldı. Cumhuriyetin ilanından sonra il konumunu kazandı.

Bithynion

Bithynion Antik Kenti

Tarihsel Eserler

Kent merkezinde Antik Çağ’a ait en önemli kalıntı Bolu’nun ilk yerleşim alanı olan Bithynion’dur. Bu eski kentten günümüze çok az kalıntı ulaşmıştır. İl merkezindeki meydanda yer alan Kadı Camisi, en eski Türk yapısıdır. 14. yüzyıla tarihlenir. Tek şerefeli bir minaresi vardır. Dikkati çeken bir eser de halk arasında daha çok Ulu Cami olarak da bilinen Yıldırım Camisi’dir. 1382’de Yıldırım Bayezit tarafından yaptırılmış; 1899’da tek kubbeli bir camiye dönüştürülmüştür. 1944’teki büyük depremden önemli ölçüde etkilendi ve tümüyle yıkılarak yerine bugünkü cami yapıldı. Ana mekânının üstünü büyük bir kubbe örter. İki yanında birer şerefeli iki minaresi vardır. Kadı Camisi’nin yakınında bulunan Saraçhane Camisi, 1750’de Osmanlı veziri Silahtar Mustafa Paşa tarafından yaptırıldı. Caminin solunda tek şerefeli bir minaresi vardır.

Kent merkezindeki tarihsel camilerin sonuncusu 16. yüzyıla tarihle-nen İmaret Camisi’dir. Kent merkezindeki öteki dinsel yapılar olarak, 1510 tarihli Ilıca Camisi, Karaçayır Mahallesi’ndeki 1571 tarihli Karaçayır Camisi ile kente 7 km uzaklıkta bulunan Karaköy’deki 1562 tarihli Karaköy Cuma Camisi sayılabilir. Kentin camiler dışındaki öteki önemli tarihsel eserleri şunlardır: Gölyüzü Türbesi, Aktaş Türbesi (13.-14. yüzyıl), Yozgat Köyü Kasım Dede Türbes (15. yüzyıl), Taş Han (1804), Tabaklar Hamamı (16. yüzyıl), Orta Hamam (1388), Şuhtan Hamamı (16. yüzyıl).

Advertisement

Leave A Reply