Bölük Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Bölük ne anlama gelir? Bölük kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Bir bütünden ayrılmış olan parça, kısım
“Bir kandil günü öteki bölükteki büyük hanımın elini öpmeye gitmiştim.” – B. Felek

2. Saç örgüsü

3. Hizip

4. Takımlardan oluşan, üçü veya dördü bir tabur
oluşturan ve öbür birliklerin temeli sayılan birlik
“Şehre giren kuvvetlerimiz iki süvari bölüğünden ibaretmiş.” – Y. K. Karaosmanoğlu

5. On kuralına göre yazılan bir tam sayının, sağdan sola doğru üçer üçer ayrılan basamaklarından her bir üçlü takımı
“Birler bölüğü, binler bölüğü, milyonlar bölüğü.”

Yeniçeri ordusunda üst rütbeli bir görevli
“Damat, Baltacılar Kethüdası ile bölükbaşılara hilatler giydirmiştir.” – S. Birsel
Birden dokuz yüz doksan dokuza kadar olan sayılar bölüğü
Altı askerlerden oluşan bölük
“Şehre giren kuvvetlerimiz iki süvari bölüğünden ibaretmiş.” – Y. K. Karaosmanoğlu
Yüzden dokuz yüz doksan dokuza kadar olan sayılar bölüğü
Levazım işleriyle uğraşan askerî birlik
Parçalara ayrılmış bir biçimde
“Dizi dizi, bölük bölük kuytu bir körfeze doğru yollandılar.” – Ç. Altan
1. Bütünlüğü sağlanamamış, parça parça
“Acaba nedir diye düşünürken önündeki bölük pörçük kayaların üzerine çuval gibi bir şey düştü.” – Halikarnas Balıkçısı

Advertisement

2. Dağınık bir biçimde

Birden dokuza kadar olan sayılar kümesi
Kelimelerin ad, sıfat, fiil, zamir, edat, bağlaç, zarf, ünlem diye adlandırılan türleri
Anlatımın herhangi bir parçası
Kısım kısım, azar azar, oradan buradan
“Tutunan sadece Tanrı vergisi kabiliyeti idi, parça bölük edindiği bilgilerdi.” – T. Buğra

Leave A Reply