Bombanın Tarihi (Kısaca)

0
Advertisement

İlk bomba nasıl ortaya çıkmış ve hangi ordular ne zaman ne şekilde kullanmışlardır. Bombaların kısa tarihçesi.

bombaBomba çok eskiden icat edilmiş bir silahtır, Romalılar tarafından kullanıldığı bilinir: Düzenli ordular içinde ilk defa 1427’de Fransızlar kullandı, İkinci Viyana Kuşatmasında Avusturyalılar, 1808-1809 yıllarında Napolyon orduları bomba kullandılar.

Havada atılan ilk bombalar 1849’da Avusturya ordusunda kullanıldı. Bunlar sıcak hava, balonlarına tutturulmuş, ağır ağır yanan tapalarla mücehhez bombalardı. Bu bombalar Venedik’e atıldı. Gerçi bu ilk bombaların yaptığı hasar pek azdı ama, ahaliyi pek fazla korkuttu. Bombaları ilk defa, uçaktan atan İtalyanlar’dır. İtalyan pilotları 1912’de Batı Trablus üzerine nitrogliserin doldurulmuş kutular attılar. Aynı yıl İspanyollar da Faslılar’a karşı bomba kullandılar.

Türkler 1877-1878 seferinde, Şıpka ve Plevne Savaşlarında Ruslar’a karşı bomba kullanmışlardır. Bombalar Birinci Dünya Savaşı’nda geniş ölçüde kullanılmış, Kurtuluş Savaşı’nda ise Türk işçilerinin meydana getirdiği «Ankara Bombası»’nın büyük faydaları görülmüştür.

İkinci Dünya Savaşı’nda bombalar çok geniş ölçüde kullanıldı, I. Dünya Savaşı’nda A.B.D. Hava Kuvvetleri sadece 125 ton bomba attığı halde II. Dünya Savaşı’nda yalnız İngiltere üzerine 42.000 ton bomba atıldı.

Advertisement

Leave A Reply