Bordamıza Vuran Deniz Kitap Özeti Karakterler Yorumlar, Osman Hançerlioğlu

0

Osman Hançerlioğlu’nun Bordamıza Vuran Deniz adlı kitabı konusu, karakterler, yorumlar, kısa özeti, tanıtımı. Bordamıza Vuran Deniz kitabı ile ilgili bilgi.

Bordamıza Vuran Deniz Kitap Özeti

Bordamıza Vuran Deniz Kitap Özeti – Osman Hançerlioğlu

Kitabın Adı:Bordamıza Vuran Deniz
Kitabın Yazarı: Osman Hançerlioğlu

Kitabın Özeti:

Taşçızade Hacı Cemalettin, karısı Zehra, oğlu Cevat ve hizmetçisi Güllü ile Antep’ten İstanbul’a göçer. Oldukça zengindir. Süleymaniye semtinde bir konağa yerleşir. Memlekette yaptığı işini burada da başarı ile yürütür. Üç erkek ve bir kız (Münevver) çocuğu daha olur. Beş çocuklu aileye, hizmetçi ve uşaklar da eklenince neredeyse küçük bir ordu meydana gelir.

Büyük oğul Cevat babası gibi kurnaz ve para canlısıdır. Cemalettin Efendi ölünce, ticareti kısa zamanda kavrar. Hatta, bu yolda babasından çok başarı kazanır. Evlenir. İki çocuğu olur. Karısı veremden ölür. Cevat, lüks ve sosyete düşkünü Ayten’le evlenir. Nurettin ve Hayrettin adında ikiz çocukları olur. Aile gece gündüz eğlenir, bol para harcar. Bu ortam içinde çocuklar da başıboş kalırlar. İçki, eğlence ve lüks hayat aileyi gitgide soysuzlaştırır.

Kardeşlerden Suat okumuş, profesör olmuştur. Gerçi çalışkandır, dürüsttür, ama kimseye faydası dokunmaz. Rahatına düşkündür.

Evin tek kızı Münevver mutsuz bir evlilik yapar. Gülçin adlı bir kızı vardır. Şimdi duldur. Annesiyle baba evinde oturmaktadır.

Sedat’a gelince, aşırı romantiktir. Ona göre kişi erdemleri ile varolabilir. Babasının topraklarını işletmek için Antep’e gider. Orada da duygusal davranışları, erdemlere olan bağlılığı ağır basar. Çalıştırdığı insanları daha iyi koşullarla yaşatmak ister. Kazandığı parayı hak etmeye ve yararlı işlerde kullanmaya çalışır. İyi niyetlidir. Ama yaradılışı çevresiyle bağdaşamadığı için, kimseden destek bulamaz. Hatta, kardeşi Cevat’ın düzenleriyle karşılaşır. Bunun üzerine, kardeşlerinin hisselerini de satın alır. Gırtlağına kadar borca batar. Başarısızlığa uğrar. Sonunda her şeyini satıp savarak İstanbul’a gelir. Bu arada nişanlısı Lale başkasıyla evlenmiştir.

En küçük kardeş Vedat, çirkin ve soğuk görünüşlüdür. Kimse kendisini sevmez, yanlış anlar. Oysa, aslında, iyi insandır. Nitekim, kardeşler aralarında yardımlaşmadıkları halde, sıkışınca ondan yardım görebilirler.

Yıllar sonra koca Taşçızade ailesi dal budak salarak dağılır. Zengin ve sorumsuz yaşamanın sonucu, ne kendileri mutlu olabilmiş, ne de çevrelerine bir yararları dokunmuştur.

Kitap Hakkında Yorumlar ve Yargı

«Onun romanları, önceden konulan meseleleri çözümleyip, yazarının bulduğu sonuçlara çabucak varan bir kesinlikte. Toplumdan aldıklarını romanda düzenlerken, kişileri, kendi çatışmalarını değil, yazarın koyduğu düzenin yaşamasını alıp gidiyorlar. Bu romanında, profesörden büyük tüccara, Perşembe Pazarındaki hurdacılığa kadar çeşitli işlere dağılmış bir büyük ailenin çok yukarılarından alınmış bir panoramasını veriyor.» (Tahir Alangu).

«Belli ve alışılagelmiş düzenin dışına çıkması, romanına hiçbir şey kaybettirmemiş, tam tersine, anlatıma bir yenilik getirmiştir. Her gün bordamıza vuran sayısız olaylar arasında yaşadığımız halde, hayatın ne zaman, nasıl, ne gibisini bilmiyoruz. Hayatın bilinmezliği, bilinmeyenin korkunçluğu, erdemlerin bu savaşta yetersizliği, romanın temel sorunları bunlar. Bordamıza Vuran Deniz, alışkanlıklarımıza meydan okuyan bir roman. Roman, vatkalar arasında hiçbir değer ve önem farkı gözetmeden, hepsini yatay planda sıralamaktadır. Yani teker teker okusanız da olur, birkaçını çıkarsanız kuruluş bozulmaz. Ama, bu sayısız hikayeciklerin tümü öylesine bir doku meydana getirmektedir ki, bu yönden de, dolaylı olarak, birbiriyle ilgilidirler. Bordamıza Vuran Deniz, küçük gövdesine büyük sorunları sığdırmış olan yoğun bir romandır, kuşkunuz olmasın bundan.» (Hikmet Dizdaroğlu).


Leave A Reply