Boris Godunov Operası Konusu (Modest Musorgski) Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Boris Godunov operası kim tarafından hangi tarihte yazılmış, bestelenmiştir? Boris Godunov Operası konusu, özeti, hakkında bilgi.

Boris Godunov

Bir prolog ve dört perdeden kurulu operadır.
Metin: Modest Musorgski
Besteci: Modest Musorgski
İlk oynanış: 1874 Petersburg.

Başlıca kişiler:

Prens Şuiski (Bas), Pimen (Bas), Grigori (Tenor), Boris Gudunof (Bas), Han sahibesi kadın (Mezzosoprano), Missail, (Tenor), Varlaam (Bas), Seniya (Soprano), Feodor (Mezzosoprano), Marina Mnişek (Mezzosoprano), Rangoni (Bas), Bir meczup (Tenor).

Konunun geçtiği çağ ve yer: 16’ncı yüzyıl sonlarında Rusya ve Polonya.

Konusu:

Çar Dördüncü İvan (Müthiş)dan sonra tahta geçen oğlu Feodor, yedi yıl saltanat sürdükten sonra ardında veliaht bırakmadan ölmüştür. Öndersiz kalan halk, İvan’ın arkadaşı Boris Godunov‘u çar olarak seçer. Şudov manastırında tarihçi Pimen gelecek konusunda pek iyimser değildir. Çar Feodor’un bir manastıra kapatılan oğlu küçük yaşta esrarlı bir şekilde yok olmuş, bazı çevrelerde bu olayın Boris Godunov tarafından düzenlendiği yolundaki kuşku yaygınlaşmıştır. Pimen’in genç arkadaşı keşiş Grigori kendisini Çar Feodor’un küçük oğlu Dimitri’nin yerine koyarak Boris’e karşı çıkmayı kararlaştırır, Litvanya sınırını aşmayı başarır.

Advertisement

Çar Boris durumundan yakınmaktadır; ölen veliaht Dimitri’ nin hayali daima gözü önündedir. Saray nazırı Prens Şuiski, veliaht Dimitri olduğunu savunan bir gencin halkı çevresinde toparlamaya koyulduğu haberini alır. Grigori yahut sahte Dimitri bazı çevreler tarafından desteklenmekte, özellikle Polonya’daki soyluların yardımını sağlamış bulunmaktadır. Bunlardan genç ve güzel bir kız olan Marina Mnişek genci sevmekte, onunla evlenip çariçe olacağını umut etmektedir. Grigori topladığı halk ve askerlerle Moskova’ya yürürken Boris Boyar Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırır.

Vicdan acısı çan moral bakımından çökertmiş, ruh dengesi bozulmuştur. Kurul toplantıdayken tarihçi Pimen gelerek Feodor’un oğlu Dimitri’nin Ugluş manastırında gömülü olduğunu söyler. Boris kalbini tutar, herkesin dışarı çıkmasını söyler, oğlunu çağırtır, ona iyi ve âdil bir çar olmasını öğütledikten sonra salona girenlere ‘İşte yeni çarınız’ der, dudaklarında bir dua olduğu halde tahtına yığılır, ölmüştür.

Konusu Puşkin’in tamamlayamadığı bir halk dramından alınan «Boris Godunov» kuruluşu ve yapısındaki özelliklerle opera sanatının en önemli ve yenileyici örnekleri arasındadır. Etkisi büyük olmuş, Rus sanatının ‘anıt opera’sı olarak kabul edilmiştir, ilk oynanışında başarı elde eden bu büyük dramın orkestralaması daha sonra Rimski-Korsakof tarafından düzeltilmiştir.

Tanınmış bölümler:

«Kazan türküsü» (Papaz Varlaam), «Niyaz Şarkısı» (Seniya’nın dadısı), «Boris’in ikinci perde monologu», «Marina Mnişek’in aryası», «Boris’in Ölümü».


Leave A Reply