Boru Hatları Ulaşımı Hakkında Bilgi

0

Boru hattı Ulaşımının özellikleri nelerdir? Boru hattı ulaşımının önemi, gelişimi nasıl olmuştur, tarihçesi hakkında bilgi.

Boru Hatları Ulaşımı Hakkında Bilgi

Boru Hatları Ulaşımı Hakkında Bilgi

Boru Hatları Ulaşımı; Çağdaş İnsanın dev boyutlara varan tüketim taleplerini karşılamak üzere bir çok maddenin taşınmasında boru hatları gün geçtikçe önem kazanan bir taşıma sistemi olarak dünyanın her tarafına yayılmaktadır.

Günümüzde maden cevherleri ve maden kömürü de dahil, çeşitli maddeler borularla taşınıyorsa da, asıl yükü petraol ve doğalgaz oluşturmaktadır.

Petrolün boru ile taşınması, diğer ulaşım sektörlerine göre daha ucuzdur.Yakın zamanlara kadar boruhat-ları eses olarak petrol taşımak için kullanılıyordu; artık çok çeşitli ürünler taşınmaktadır. Bir çok sert maddeler de sıvı ya da yarı sıvı hale getirilerek ya da basınçla borularla taşınmaktadır. Bunlar arasında demir ve bakır cevherleri, maden kömürü ve odun hamuru vardır.

ABD’de doğalgaz güneybatıdan, esas olarak da Teksas ve New Mexico’dan, ülkenin hemen hemen her yanına gönderilmektedir. ABD, Kanada’dan da boru hattıyla doğalgaz alır.

Avrupa’da genel olarak petrol yataklarının az olması boru hatlarının daha çok limanlarla kıta içindeki tüketim merkezleri arasında yapılmasına yol açmıştır. Petrol üretim alanları ile rafineriler arasındaki boruhatlarına Sicilya, Almanya ve Doğu Avrupa ülkelerinde de rastlanır. Bunlarda ABD, Rusya Federasyonu ve Kanada’dakilere oranla çok kısa olan hatlardır.

Avrupa’da uluslararası anlaşmalarla doğalgaz alışverişi sayesinde boruhatları daha yakın zamanlarda gelişmiş fakat artık tamamen bir ağ halini almıştır.  Almanya ve İtalya’nın yoğun doğalgaz boru hatlarına sahip olmaları yanında, Doğu Avrupa üzerinden Rusya ile kurulan bağlantı da Avrupa içinde doğalgaz kullanım alımını dolayısıyla da boruhattı ağlarını genişletmiştir.

Dünyanın gerek rezerv gerek üretim bakımından önde gelen petrol alanlarından olan Ortadoğu’da boruhatlarından geniş çapta yararlanılmaktadır.Boruhatlarının hemen tümü petrolün çıkarıldığı yerlerle dışsatım yapılan limanlar arasındadır. Bu tip boruhatları uzundur. Örneğin Suudi Arabistan’da Abkaik petrol yatakları ile Sayda limanı arasındaki boru hattı 1700 km uzunluktadır. Diğer başlıca petrol hatları ise; Kerkük-Hayfa, Kerkük-Trablus, Kerkük-Banyas’dır.


Leave A Reply