Bosna Hersek Hakkında Bilgi

0

Ülkeler Rehberi Bosna Hersek – Bosna Hersek ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

bosna-hersek-bayragiBOSNA HERSEK
Yüzölçümü: 51.129 km2.
Başkenti: Saraybosna. Dil: Sırpça-Hırvatça (resmi).
Din: Müslüman (% 44), Ortodoks (% 31), Katolik (% 17), diğerleri (% 8).
Para birimi: Bosna-Hersek dinarı = 100 para
Başlıca kentleri: Banya Luka, Zenica, Mostar, Tuzla, Bihaç.

Advertisement

Güneydoğu Avrupa’da, Balkan Yarımadasının kuzeybatısında devlettir. Kapladığı alan bakımından bir dik üçgen görünümünde olan ülkenin doğusunda yeni Yugoslavya (Sırbistan ve Karadağ), kuzey ve batısında Hırvatistan, güneybatıdan Adriya Denizi (20 km’lik bir kıyı şeridi) ile çevrilidir.

Yüzey Şekilleri; Kuzeyde Sava Irmağı vadisi ve güneyde Neretva Irmağı vadisi dışında bölgenin büyük bir kesimi tepeler ve yalçın dağlarla kaplıdır (Dinar Alpleri ve kuzeydeki ormanlık dağ kütleleri). Çok sayıda ırmak tarafından sulanan (Sava, Una, Vrbas, Bosna, Drina, Neretva) verimli vadiler, ovalar ve dağ gölleri (Jablanica, Vişegrad, Bileca) ülkenin başlıca öteki yer şekillerini oluşturur. Hersek’ in en önemli akarsuyu olan Neretva Irmağı, Metkoviç’ten Adriya Denizi’ne dökülür (18 km’si ulaşıma elverişlidir). Öteki ırmaklarda küçük tekneler dışında ulaşım yapılamaz.

İklim; Ülkenin büyük bölümünde Balkanlar’a özgü sert karasal iklim görülmesine karşın, batısında uzanan Adriya Denizi kıyılan ise Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. İç kesimlerde kışlar sert ve kar yağışlı, kıyılarda ise ılıman ve yağışlı bir iklim vardır.

Bitki Örtüsü ve hayvanlar; Ülke topraklarının yarısı ormanlar, dörtte biri tarıma elverişli ekili alanlar, geriye kalan kesimler ise otlaklarla kaplıdır. Ülkenin orta ve doğu kesimlerinde çam, kayın ve meşe ağaçlarından oluşan ormanlık alanlar görülür. Balkan Yarımadası’na özgü doğal hayvan varlığı bu bölgede de yaşam alanı bulmuştur.

Advertisement

Ekonomi;
Tarım ve Hayvancılık: Mısır, buğday, yulaf, arpa ve Hersek’in Neretva Bölgesi’nde yetiştirilen tütün, başlıca tarım ürünleridir. Bosna’nın kuzeyindeki meyve bahçelerinde yetiştirilen erik, ülkenin başlıca dışsatım ürünlerinden biri olan erik rakısının yapımında kullanılır. Hersek’te ise üzüm bağları vardır, elde edilen ürün, şarap yapımında kullanılır. Küçükbaş hayvancılık ve ormancılık da geçim kaynakları arasındadır.

Doğal Kaynaklar: Yeraltı zenginlikleri de önemlidir. Başkent Saraybosna ile Mostar yakınlarında kömür, Lyubija ve Vareş’te demir, değişik yörelerde ise manganez, kurşun, gümüş, bakır ve cıva bulunmaktadır.


Leave A Reply