Boşnaklar Hakkında Bilgi, Boşnakların Kökeni ve Kısa Tarihleri

0
Advertisement

Boşnak nedir? Boşnakların kökeni nedir? Boşnakların eski mezhebi nedir? Boşnaklar hakkında bilgi.

Bosna Hersek ArmasıEskiden Bosna’da yaşayanlara verilen adken bu kelimeden bugün Bosna-Hersekli Müslümanlar anlaşılmaktadır.

Boşnaklar’ın diğer Balkan kavimlerinin aksine geniş ölçüde İslamlaşmalarının sebebi Bogomil mezhebinden olmaları ve bu mezhebin Katolik ve Ortodokslar’ca küfür sayılıp pek kanlı bir baskı altında tutulmasıydı. Boşnaklar, bu ülkede yaşıyan Hırvatlar’dır. Fatih’in o bölgeyi almasından (XV. yüzyıl ortalarından) başlıyarak kendi istekleriyle Müslüman olmuşlardır. Boşnakça, Hırvatça’dan ayrılmış bir dil olmakla beraber pek önemli ölçüde Türkçe kelimelerle doludur.

XIX. yüzyılda Balkanlar’ın karışmasından Rus ve Avusturya savaşlarından Boşnak nüfusu çok zarar görmüştü. Tito rejiminin kuruluş yıllarında da Müslüman Boşnaklar geniş ölçüde katliama uğradılar. Aynı katliamlar ve insanlık suçları 1990lı yıllarda Sırplar tarafından da uyugulanmış ve binlerce Boşnak modern Avrupa’nın göbeğinde acımasızca katledilmişlerdir.

Boşnaklar geniş ölçüde Türkiye’ye göç etmişlerdir. Bugün Türkiye’de tamamen Türkleşmiş olanlardan başka dillerini unutmayan 10.000 kadar Boşnak vardır. Amerika’da da 5.000 kadar Boşnağın yaşadığı tahmin edilmektedir.

Boşnaklar arasında tamamen Türk kültürü etkisinde canlı bir kültür ortaya çıkmıştır. Türk kültür adamları devlet ileri gelenleri ve sadrazamlar arasında bir hayli Boşnak vardır ki bunların en ünlüsü Sokollu Mehmet Paşa’dır.

Advertisement

Leave A Reply