Bostancı Nedir?

0

Osmanlı döneminde saraylarda görevli bulunan bostancı sınıfı hakkında bilgi. Bostancı nedir? Bostancının görevleri nelerdir.

Osmanlı Döneminde Bir BostancıOsmanlı İmparatorluğunda bir askeri sınıfın adıdır. Bu sınıfın başlıca görevi padişahın şahsına ait saray ve bahçelerdeki işlere bakmaktı. Bostancılar yalnız İstanbul ve Edirne’de bulunurlardı. İstanbuldakiler 62 bahçeye bakarlardı. Bu bahçelerde çiçek, meyve ve sebze yetiştirilir bunların bir kısmı saray dışında da satılırdı. Bu bahçelerin bulunduğu yerlerde ve civarda bostancılar en büyük zabıta amiri durumundaydılar.

Advertisement

İstanbul’da 2000-3000 Edirne’de 1.000 kadar bostancı vardı. Bazı seferlerde muharip kuvvet olarak padişahın yanında sefere de katılırlardı. Ocağın amiri “Bostancıbaşı” denen generaldi. Sarayburnu’ndaki Yalı Köşkü bu şahsın resmi makamıydı. Bostancıbaşı’nın hükümdarın oturduğu Topkapı Sarayı’nda zabıta amiri olarak önemli bir mevkii vardı. Daima padişahın yanında bulunur onun cezaya ait emirlerini hemen tatbik eder veya ettirirdi.


Leave A Reply