Bowling Terimleri ve Anlamları – Terimlerin Listesi ve Kısa Açıklamaları

0

Bowling sporuna ait terimler ve açıklamaları. Bowling terminolojisi ve anlamları. Bowling sözlüğü. Ülkemize geç gelen ancak sevilen bowling terimleri.

bowling

Advertisement

Bowling Terimleri ve Anlamları

 • Lane: Topun yuvarlandığı kulvar.
 • Pin: Devrilen lobut şeklindeki kukalar.
 • Strike (X): ilk atışta 10 pin’i birden devirmek.
 • Spare (/): iki atışta 10 pin’i birden devirmek.
 • Bumper: Lane’lerin iki yanında yükselerek topun gutter’lara düşmesini önleyen sistem.
 • Armswing: Kolun sarkaç hareketi ile topu ileri geri sallaması.
 • Split: 1. atış sonunda iki veya daha fazla pln’in birbirinden uzak kalması.
 • Frame: Bir set oyunun her 10 tanesinden biri, skor bordda buna karşılık gelen kutucuk
 • Straight: Düz.
 • Hook: Falso.
 • Curve: Kavis.
 • Reverse/Back-up: Ters falso.
 • Address: Oyuncunun başlangıç duruşu.
 • Alley: Aynı salondaki bir grup atış yoluna (İane) verilen isim.
 • All the way: Bütün oyunu strike ile bitirmek.
 • Apple: Bowling topu.
 • Arrows: Lane’in başındaki ok işaretleri.
 • Automatic foul detector: Lane’in başındaki faul çizgisine yerleştirilene basıldığında alârm veren bir sistem
 • Backup: Topun solaklar için sol yana, sağ el kullananlar içinse sağ yana düşmesi.
 • Ball rack: Topların beklediği yer veya atıldıktan sonra oyuncuya tekrar döndüğü oluk.
Bowling Oyun Alanı

Bowling Oyun Alanı

 • Ball track: Lane üzerindeki ve topların en çok geçtiği yola verilen ad.
 • Balsa: Topun pin’lere çok yavaş ve nazik çarpmasına verilen isim.
 • Barmaid: Bir pin’in arkasında saklanan ve diğer pin’e verilen ad. 1 ve 5, 2 ve 8, 3 ve 9.
 • Bench work: Karşı tarafın oyuncularının moralini bozmak için yapılanlara verilen ad.
 • Big ears: 4-6-7-10 vuruşu.
 • Big fill: Bir atışta 9 ya da 10 pin devirmek ya da double yapmak.
 • Big five: iki farklı tarafta 3 ve 2 pin bırakmak.
 • Big four: 4, 6, 7, 10 vuruşu.
 • Blow: Vuruş kaçırmak.
 • Blow a rack: Çok güçlü ve hızlı strike.
 • Blowout: Atış sonunda sadece bir pin kalması.
 • Break: Şanslı atış.
 • Break of the boards: Lane’ler arasındaki basamaklar.
 • Brooklyn: Solakların yaptığı atışta ilk pin’in sağına topu çarptırması.
 • Bucket: 4 pin devirmek (yemek buketi; 2, 4, 5, 8’i veya 3, 5, 6, 9’u ya da 1, 2, 3, 5’i devirmek).
 • Burner: Bir strike’ta kalan son pin (rap, tap, touch).
 • Call the numbers: Kalan son pin’lerin her zaman numara sırasına göre anons edilmesi (1, 2, 7, 6 değil, 1,2, 6, 7 şeklinde).
 • Cheesy cakes: Strike’ların çok rahat yapıldığı lane’lere verilen isimler.
 • Choke: Başarısızlık ve konsantrasyonsuzluk nedeni ile atışın düzgün yapılamaması.
 • Christmas tree: 3, 7,10 veya 2, 7, 10 sırası ile pin’lerin devrilmesi.
 • Crawler: ilk pin’in kaçırılarak strike yapılması. Genellikle 4, 2 ve 1 yavaşça birbirlerinin üzerine düşerler (veya 6, 3, 1).
 • Curve: Topun atıcıya göre sağdan sola ya da soldan sağa geçmesiyle yapılan açılı atış.
 • Dead wood: Pin’lerin devrilmesi fakat İane üzerinde kalması.
 • Deflection: Topun pin’e vurması ile yön değiştirmesi.
 • D.O.A.: Topa hiçbir aksiyon verilmeden atılması.
 • Dodo: Standart dışı top.
 • Double: 2 strike birden yapılması.
 • Double wood: Arka arkaya kalan iki pin; 1 ve 5, 2 ve 8, 3 ve 9. (barmaid, bicycle, double wood, one in the dark, sleeper, tandem).
 • Dump the ball: Topu diz bükmeden atmak, genellikle lane’e zarar verir.
 • Faith, Charity: 2, 7, 10 veya 3, 7, 10 vuruşu (Christmas tree).
 • Field goal: Birbirinden uzak 2 pin arasında olan pin.
 • Fit split: Topun birbirinden uzak 2 pin’i devirmesi
 • Five-bagger: Aynı çizgide 5 strike yapmak.
 • Floater: Topun İane nereye götürürse oraya gitmesi, özensiz veya hatalı atılan top.
 • Frozen rope: Topun çok hızlı ve ip gibi gitmesi.
 • Full hit: Topun istenilen noktaya isabet ettirilmesi.
 • Golden gate: 4, 6, 7, 10 split.
 • Handicap: İki takımın berabere kalması.
 • Hard way: Tek pin’e çarparak pinleri devirmek; 2 ve 7 veya 3 ve 10 gibi (topun ikisine çarpması değil, birine çarparak diğerini bu sayede devirmek).
  bowling
  Head pin: Dizideki ilk pin, 1 no.
 • Honey: iyi top.
 • House: Bowling salonu.
 • House ball: Bowling salonunca verilen top, salona ait top.
 • Kingpin: ilk pin’e veya 5 numaralı pin’e verilen isim.
 • Lane: Oynanan yol.
 • Lilly: 5, 7, 10 split.
 • Line: 1. Topun gittiği çizgi, 2. Bir tür oyun.
 • Logs: Çok ağır pin’lere verilen ad.
 • Makeable split: Vuruşu zor olmayan split.
 • Maples: Pin’ler.
 • Messenger: Vuruştan sonra yuvarlanarak yaklaşan pin.
 • Murphy: 2 ve 7 veya 3 ve10 split.
 • Pit: Lane’in sonunda pin’lerin kaldırıldığı yer.
 • Poison ivy: 3, 6, 10 split.
 • Powerhouse: Hızlı güçlü ve sert strike.
 • Railroad: Aynı çizgideki pin’leri bırakarak split yapmak (4 ve 6, 7 ve 9, 8 ve 10, 7 ve 10 gibi).
 • Shadow ball: Pin’ler olmadan yapılan deneme atışları.
 • Sleeper: Bir pin’in arkasındaki diğer pin’e verilen ad: 8-4, 5-1, 9-3. (barmaid, bicycle, double wood, mother in law, one in the dark, tandem)
 • Spare: Tüm pin’lerin 2 atışta devrilmesi.
 • Split: Atıştan sonra ayakta kalan pin’ler arasındaki boşluk.
 • Steal: Atışın hak ettiğinden fazla pin devirmesi.
 • Strike: Tüm pin’lerin tek atışta devrilmesi.
 • Strike split: Sağlaklar için 8-10 solaklar için 7-9’un kalması
 • The fire’s out: Birkaç strike arka arkaya yapılmasından sonra kesilmesi.
 • Thin hit: Topun ilk pin’i sıyırması Throwing rocks: Toplu hızlı atarak pin’leri dağıtmak.
 • Turkey: Bir seride 3 strike.
 • Under: 200’ün altındaki profesyonel bowling skoru.
 • Web: Parmak delikleri arasındaki boşluk.
 • X: Strike işareti.
 • Zero in: Lane’deki doğru strike noktasının bulunması.


Leave A Reply