Boynu Kıldan İnce Olmak Ne Demektir? Deyimin Anlamı, Hikayesi, Cümleler

0

Boynu Kıldan İnce Olmak ne demek? Boynu Kıldan İnce Olmak deyiminin hikayesi, anlamı, Boynu Kıldan İnce Olmak ile ilgili örnek cümleler.

Boynu Kıldan İnce Olmak

Arka resim kaynak: pixabay.com

Boynu Kıldan İnce Olmak

“Boynu Kıldan İnce Olmak Anlamı”
haksız olduğu anlaşıldığında verilecek her türlü cezaya razı olmak

Advertisement

Boynu Kıldan İnce Olmak Deyiminin Hikayesi

Osmanlı Devleti zamanında, dönemin paşalarından birisi isyan çıkarmış. Padişah durumu haber alınca, yine bir paşa olan isyancının kardeşini bu isyanı bastırmakla görevlendirmiş.

İsyancı kardeşine bir elçi yollayan paşa:

– Bugüne kadar Osmanlı Devleti’ne isyan eden hiç kimse iflah olmadı (başarılı olamadı). Aklını başına topla. Gel padişah hazretlerine bağlılığını göster. Aksi halde arkamda büyük bir ordu ile üzerine geliyorum, demiş.

İsyan çıkaran kardeş bakmış bu iş olacak gibi değil. Düşmüş İstanbul’un yollarına. Osmanlı Devleti’ne karşı asi bir paşa olmadığını göstermek için haftalarca gece gündüz yol kat etmiş.

Advertisement

Padişahın huzuruna vardığında:

— Padişahım! Duydum ki size karşı asi olduğumu söylemişler. Ben her zaman emirlerinize hazır, size bağlı bir askerim. Hakkımdaki her kararınıza peşinen razıyım. Bu konuda boynum kıldan incedir, demiş.

Bu deyim, “Vereceğiniz her cezaya razıyım.” anlamında kullanılmaktadır.

Boynu Kıldan İnce Olmak İle İlgili Cümleler

 • *** Annemin sözleri ve kararları karşısında boynum kıldan incedir.
 • *** Sen öyle istiyorsan boynum kıldan incedir, istediğini yapacağım.
 • *** Adaletin karşısında boynumuz kıldan incedir.
 • *** Yaptıklarımdan dolayı pişman ve üzgünüm, bu konudaki her kararına boynum kıldan incedir.

Boyun Nedir? Sözlük Anlamı

“Boyun (Birinci Anlamı)”
Vücudun baş ile gövde arasındaki kısmıdır. Kadınlarda ve çocuklarda silindir şeklindedir. Erkeklerde gırtlağın çıkıntısı sebebi ile köşeliymiş gibi görülür. Boynun uzunluğu erkeklerde 8 santim, kadınlarda 7 santim kadardır. İskeletini, omurganın boyun parçasına ait olan 7 boyun omuru meydana getir.

“Boyun (İkinci Anlamı)”
1. Testi, şişe, güğüm gibi kaplarda dar olan üst kısım
2. Dağ sırtlarında geçmeye elverişli alçak yer

Advertisement
 • “güvercinboynu ”
  1. Yeşil, mavi ve pembe arasında dalgalanır gibi görünen renk
  2. Bu renkte olan
 • “boyun (veya boynunu) bükmek ”
  1. acındırıcı, çaresiz bir durumda kalmak
  “Âşıkın olmaz mı çile çekmesi / Çilenin olmaz mı boyun bükmesi” – Seyrani
  2. bir durumu, bir işi ister istemez kabul etmek
  “Şoför yine boynunu büktü, ‘O yürüyemezse, ben de yürüyemem ne yapayım?’ der gibi yüzüme baktı.” – N. Hikmet
  3. bitki canlılığını yitirmek
 • “boyun kırmak ”
  saygı duyulan bir kimse karşısında ses çıkarmamak
  “Hürrem Hakkı, Ferhunde’nin önünde boyun kırdı.” – M. Yesari
 • “boynu altında kalsın! ”
  “ölsün, gebersin!” anlamında kullanılan bir ilenme sözü
  “Hay, dedi, o arabacı amcanın boynu altında kalsın.” – O. C. Kaygılı
 • “boynuna almak ”
  bir şeyi borç veya ödev olarak üzerine almak
  “Çobanın hekim parasını, ilaç parasını boyunlarına aldılar.” – M. Ş. Esendal
 • “boynunu kırmak ”
  çekip gitmek
  “Daha bir ay tutunamazlar, boyunlarını kırarlar deniliyordu.” – Ö. Seyfettin
 • “boyun bağı ”
  Gömlek yakasının altından geçirilip süs olarak bağlanan uzun, enlice kumaş parçası, kravat
  “Arkadaşım boyun bağı ve yakasını çözdü, göğsünü açtı.” – P. Safa
 • “boynu eğri ”
  Boynu bükük
 • “basınç boynu ”
  İki antisiklon arasındaki alçak basınç
 • “boyun borcu ”
  Yapılması gereken ödev, vecibe
  “Mademki göndermişler, onlardan kısaca da olsa söz açmak boynumuzun borcu oldu.” – N. Hikmet
 • “boynu bükük ”
  1. Üzgün, kırılmış, acınacak ve yardım bekler bir durumda, zavallı bir biçimde
  “Konaktan tekrar mektebe döndükten sonra uzun zaman boynu bükük dolaştım.” – E. İ. Benice
  2. Üzgün, kırılmış, acınacak ve yardım bekler bir durumda olan, zavallı, boynu eğri
  “Âşık dediğin böyle olur sanırdık : boynu bükük, gözü yaşlı.” – N. Hikmet
 • “deveboynu ”
  U veya S biçiminde boru
 • “boynunu uzatmak ”
  her şeye, her cezaya razı olmak
 • “boynuna geçirmek ”
  bir şeyi kendine mal etmek, zimmetine geçirmek
 • “boynu armut sapına dönmek ”
  çok zayıflamak
 • “boyun olmak ”
  kefil olmak
 • “boyun eğmek ”
  isteyerek veya istemeyerek uymak, katlanmak
  “Bir çoban parçasısın, olmasan bile koyun / Daima eğeceksin başkalarına boyun” – K. Kamu
 • “boyun kesmek ”
  selam vermek için başını eğmek
  “Eli göğsünde, boyun keserek dervişçe bir selamla alçak bir sedirin ucuna ilişti.” – H. Taner
 • “boyun vermek ”
  buyruk altına girmek
 • “boynu kıldan ince olmak ”
  haksız olduğu anlaşıldığında verilecek her türlü cezaya razı olmak
  “Eğer efendim, bir kelime yalanım varsa hükûmete karşı boynum kıldan incedir. Vurunuz.” – H. R. Gürpınar
 • “boynunda kalmak ”
  bir sözü iletmediği veya birine ödenecek parayı ödemediği için üzerinde borç kalmak
 • “boynunu vurmak ”
  başını keserek öldürmek
 • “boynueğri ”
  Asmaların yeni sürgünlerini yiyen veya kemiren bağ zararlısı


Leave A Reply