Bozkır Nedir? Bozkırların Özellikleri Nelerdir? Bozkırlar Nasıl Bir Yerdir?

2
Advertisement

Bozkır nedir? Bozkır nasıl bir bölgedir? Bozkırların özellikleri, bozkırlarda yaşayan hayvanlar, Türkiye’deki bozkırlar hakkında bilgi.

Bozkır

Moğolistan’da Bir Bozkır Görüntüsü

Bozkır; sıcak ve ılıman iklimlerde otsu bitkiler ve bodur ağaçsılardan oluşan geniş alanlı ağaçsız bölgedir. Bozkırlar astropik kuşakta yer alır, yer yer tropik kuşağa kadar da uzanırlar. Yaz yağışlarının çok az olduğu, ağaçların, çayır ve çimenlerin yetişmesi için gerekli nemin bulunmadığı alanlarda oluşan bozkırda soğuk ve uzun süren bir kış, çok kurak ve sıcak geçen bir yaz egemendir. Yaz yağışı az olan bu gibi yerlerde yetişebilen bitkiler, bu iklim koşullarına uyarak kurakçıl bir yapı oluştururlar. Bitkilerin yaprakları küçülerek üstü mumlu, sert ya da tüylü bir hal alır.

Yaprakların bu yapısı bitkiyi güneş ışınlarından koruyarak su kaybını önler. Bitki kökleri fazla su depo edebilen yumru ve soğanlı yapıdadır. Bozkır bitkileri ilkbahardaki yağışlarla yeşerir, soğanlı bitkiler görüntüyü renklendiren çiçekler açarlar. Ancak bu görüntü kavurucu yaz sıcakları altında kaybolur ve boz bir renk alır. Bozkır bitkileri soğuklara karşı da dayanıklı olduğundan bozkırlar ortasında yükselen dağlarda Alp bitkileri kuşağına kadar tırmanırlar. Rusya Federasyonu’nun güneyinde (step), Orta Asya’da, Kuzey Afrika’da Güney Amerika’da (pampa), Kuzey Amerika’nın bazı bölümlerinde (spraire) ve Macaristan’da (pustzta) geniş alanları kapsayan büyük bozkırlar vardır.

Türkiye’de de İç Anadolu, doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da geniş bozkır alanlan bulunur. Bozkırlarda yabanarısı, karınca, çeşitli kınkanatlılar ve birçok örümcek türü yaşar. Sürüngenlerden yılanlar ve kertenkeleler, ağaç olmadığı için yuvasını toprağa yapan tavukgil cinsi kuşlar da vardır. Memeliler türünden çeşitli kemiriciler, etoburlar ve otoburlar da bu alanlarda görülür.

Bozkırlar; hayvan, özellikle koyun yetiştiriciliğine uygun olanlardır. Bu nedenle otlak bozkırlarda, at, sığır ve koyun yetiştirilebilirken daha kurak ve çöle yakın bozkırlarda iklime ve uzun yolculuğa dayanıklı koyun türleri ve deve yetiştirilir.

Bozkır

Bozkır

Bozkırlar sulu tarımın yapılmasına elverişli yerler değildirler. Ancak kuru tarım ve özellikle tahıl üretimi yapılabilir. Dünyanın birçok yerindeki bozkırlar tahıl üretiminin çok olduğu (tahıl ambarı) durumundadırlar. Rusya Federasyonu’nun güney stepleri, Güneydoğu Avustralya, Arjantin pampaları ve Türkiye’de İç Anadolu Bölgesi buna en iyi örneklerdir.

Advertisement

2 yorum

Leave A Reply