Bratislava Nerededir? Slovakya’nın Başkentinin Özellikleri, Tarihi ve İklimi

0

Bratislava hangi ülkededir? Slovakya’nın başkenti kadim bir şehir olan Bratislava ilinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, Slovakya Bratislava hakkında bilgi.

Bratislava

Kaynak: pixabay.com

Bratislava; Slovakya’nın başkentidir. Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve Macaristan sınırlarının kesiştiği yerin yakınında, Tuna Irmağı’nın sol kıyısında Viyana’nın 56 km doğusunda yer alır. Ülkenin en büyük kenti, Tuna Irmağı’nın ülke sınırlan içerisindeki başlıca limanı, kara ve demiryollarının merkezi konumundadır. Makine, motor yapımı, petrol işleme, besin, kimya; dokumacılık, elektrik donanımı, kâğıt, ağaç ürünleri, bira en önemli endüstri etkinlikleridir. Ormanlar, bağlar ve geniş çiftliklerle çevrilidir. Pazarlanan tarım ürünleri, Tuna kanalıyla ülkenin öteki kentlerine gönderilir.

Şehrin tarihi, Avusturyalılar , Bulgarlar , Hırvatlar , Çekler , Almanlar , Macarlar , Yahudiler , Romanlar , Sırplar ve Slovaklar dahil olmak üzere birçok ulustan ve dinden insandan etkilenmiştir. 1536’dan 1783’e kadar Macaristan Krallığı’nın taç giyme yeri ve yasama merkezi ve başkentiydi; on bir Macar kralı ve sekiz kraliçe St Martin Katedrali’nde taç giydi. Macar parlamento meclislerinin çoğu 17. yüzyıldan Macar Reform Dönemi’ne kadar burada düzenlenen şehir, birçok Macar, Alman ve Slovak tarihi figürüne ev sahipliği yapmıştır.

Bugün Bratislava, Slovakya’nın siyasi , kültürel ve ekonomik merkezidir. Slovak cumhurbaşkanının , parlamentonun ve Slovak Yürütme Kurulunun oturduğu yerdir . Birkaç üniversiteye ve birçok müzeye, tiyatroya, galeriye ve diğer kültür ve eğitim kurumlarına sahiptir. Slovakya’nın büyük işletmelerinin ve finans kurumlarının birçoğunun merkezi buradadır.

Satın alma gücü paritesindeki GSYİH, diğer Slovak bölgelerine göre yaklaşık üç kat daha yüksektir. Bratislava, çoğu Çek Cumhuriyeti, Almanya ve Avusturya’dan olmak üzere her yıl yaklaşık 1 milyon turist almaktadır.

Tarih:

1. yy’da Posonium diye adlandırılan kent, 9. yy’da Büyük Moravya İmparatorluğu’nun, II. Ottokar’ın ölümünden (1278) sonra Macaristan’ın egemenliğine girdi. 1541’den Osmanlıların Buda’yı ele geçirdiği tarihe kadar (1784) Macaristan’a başkentlik yaptı. 1848’e kadar Macaristan Ulusal Meclisi’nin toplandığı kent, Çekoslovakya’nın kurulmasıyla (1918) Slovakya’nın, 1939-1945 arasında bölgedeki Alman güçlerinin yönetimindeki bağımsız eyaletin başkenti oldu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeniden Çekoslovakya topraklarına katıldı. 1 Ocak 1993’te Çekoslovakya’nın ikiye ayrılması üzerine bağımsız Slovakya’nın başkenti oldu.

Orta Çağ yerleşimi Brezalauspurc (kelimenin tam anlamıyla Braslav’ın şatosu) bazen Bratislava’ya atfedilir, ancak Brezalauspurc’un gerçek konumu bilimsel tartışmalar altındadır . Şehrin modern adı, Pavol Jozef Šafárik’in ortaçağ kaynakları analizinde Braslav’ı Bratislav olarak yanlış yorumlamasına borçludur, bu da onun daha sonra Bratislav olacak olan Břetislaw terimini icat etmesine yol açmıştır.

İklim

Bratislava kuzey ılıman bölgede yer alır ve orta derecede karasal bir iklime sahiptir. Yıllık ortalama sıcaklık (1990–2009) yaklaşık 10,5 °C (50,9 °F), en sıcak ayda ortalama 21 °C (70 °F) ve en soğuk ayda -1 °C (30 °F), dört farklı mevsimler ve yağış yıl boyunca oldukça eşit bir şekilde yayıldı. Genellikle rüzgarlıdır ve sıcak yazlar ile soğuk, nemli kışlar arasında belirgin bir fark vardır. Şehir, Slovakya’nın en sıcak ve en kurak bölgelerinden birindedir.

Son zamanlarda kıştan yaza ve yazdan kışa geçişler kısa sonbahar ve ilkbahar dönemleri ile hızlı olmuştur. Kar, öncekinden daha az sıklıkta meydana gelir. Aşırı sıcaklıklar (1981–2013) – rekor yüksek: 39,4 °C (102,9 °F), rekor düşük: -24,6 °C (-12,3 °F). Bazı bölgeler, özellikle Devín ve Devínska Nová Ves , Tuna ve Morava nehirlerinden kaynaklanan sellere karşı savunmasızdır. Her iki kıyıya da yeni sel koruması inşa edildi.


Leave A Reply