Brüksel hangi ülkededir? Brüksel şehrinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, Belçika Brüksel hakkında bilgiler ve resimler.

Brüksel Nerededir? Brüksel'in Özellikleri, Tarihçesi ve Tarihi Mekanları

Brüksel; Belçika’nın başkenti, Brabant Yönetim Birimi’nin merkezidir. Senne Irmağı’nın üzerinde, Charleroi ve Willebroek kanallarının kesiştiği noktada yer alır. Ülke nüfusunun % 10’unu barındırır. 11. yüzyılda yerleşim alanlarının büyümesi ve nüfus artışı sonucu iki kesime ayrıldı: Senne Irmağı vadisinde Aşağı Kent, Coudenberg Tepesi’nde Yukarı Kent 13. yüzyılda birleştiyse de bazı sosyal ayrımlar yine de kaldı. Ülke nüfusunun % 13.5’ini oluşturan yabancı işçilerin yerleştiği başlıca kentlerden biri olan Brüksel, ülkenin ticaret, bankacılık, endüstri (ecza gereçleri, elektronik donanım, makine parçaları, işlenmiş kauçuk, dantel, halı, bira), yönetim, kültür ve turizm merkezidir.

Nüfusun 1/5’i yabancıdır (İtalyan, Fransız, Faslı, İspanyol, Türk).

Belçika‘nın Flamanca konuşulan bölgesinin 32 km kadar içerisinde kalmasına karşın, daha çok Fransızca konuşulur. Sosyal, kültürel eşitlik için sürekli çekişen Flamanca ve Fransızca konuşan topluluklar arasındaki çelişkiler, Brüksel’de görülür. Ülkenin yönetim merkezi olması, çok sayıda işletme ve kuruluşun (sigorta şirketleri, ticaret kuruluşları, bankalar, sendikalar, hastaneler, uluslararası kuruluşlar) burada toplanması, yüzyıllardır Fransızca konuşan grupları Brüksel’e çekmiştir. Fransızca konuşan Valonlarla Flamanlar, kenti ortak başkent kabul etmelerine karşın, iki grup da kendi dillerini ötekinden üstün tutar; ancak, cadde ve sokak adlarında, belediyeyle ilgili kuruluşlarda iki dil birlikte kullanılır.

Brüksel Nerededir? Brüksel'in Özellikleri, Tarihçesi ve Tarihi Mekanları

Senne Irmağı yatağında kurulu olan Aşağı Kent, eskiden beri Brüksel’in ticaret merkezidir. 1868-1871 arasında Senne Irmağı’nın üzeri kapatılarak güneybatı-kuzeydoğu yönünde Maurice Lemonnier, Anspach, Adolphe Max bulvarları yapıldı. Kentteki başlıca işyerleri ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu bu bulvarlara koşut öteki cadde ve sokaklarda da ticaret merkezleri, Avrupa’nın ünlü lokantaları vardır. Moelsbroek Havaalanı ile dünyanın önemli başkentlerine; Willebroek Kanalı ile Escaut ve Anvers’e; Charleroi Kanalı ile Charleroi’ya bağlanır. Belçika’nın başlıca otoyollarının ve yoğun bir demiryolu ağının birleştiği kavşak konumundadır.

Tarih:

1312’de, Brabant Dükü II. Johan’ın kente ayrıcalık tanımasının adından Brabant dükleri Brüksel’i kendilerine merkez edindiler. Bourgogne prensleri, 15. yüzyıl boyunca ülkeyi Brüksel’den yönettiler. 1556’da, İspanya Habsburgları’nın eline geçti; İspanyol Hollandası’nın yönetim kerkezi oldu. 1695’te Mareşal Villeroi’nin saldırısında, aşağı kesimleri büyük ölçüde yıkıma uğradı. 1794’te, Fransız devrim güçlerinin eline geçti. 1815’te, Birleşik Hollanda Krallığı’nın La Haye ile birlikte iki başkentinden biri oldu. 1830 Belçika Devrimi’nin odağı oldu. Bağımsız Belçika Krallığı’nın kurulmasıyla sonuçlanan devrimin ardından başkent konumu kazandı. Birinci ve ikinci Dünya savaşlarında Alman işgaline karşı büyük direniş gösterdi. Savaş sonrasında yeniden hızlı bir kalkınma içine girdi; Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (1958), 1967’de Kuzey Atlantik Paktı’nın (NATO) merkezi olduktan sonra, ekonomik ve politik önemi arttı.

Brüksel Nerededir? Brüksel'in Özellikleri, Tarihçesi ve Tarihi Mekanları

Tarihsel Eserler:

14. yüzyıldan kalma sur kalıntıları, Grand Place (esnaf dernekleri), gotik üslubunda Belediye Sarayı (1442-1454), Botanik Bahçesi, Tarih Müzesi’nin bulunduğu Kraliyet Evi (Maison du Roi 1873-1896) Aşağı Kentte’dir. Yukarı Kent, Brabant kontlarının ilk yerleştikleri bölgedir. Günümüzde kraliyet ailesinin oturduğu saray (19. yüzyıl, Meçhul Asker Anıtı, gotik St. Michael et Gudule Kilisesi (12.-15. yüzyıl, Kraliyet Kütüphanesi (ortaçağ belgeleri, kraliyet arşivi), Modern Sanatlar Müzesi, Kraliyet Müzesi (Rubens, Brueghel, Boch’un çalışmaları), Kraliyet Caddesi (19. yüzyıldan kalma yapılar), Adliye Sarayı, Parlamento Binası, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Atomium vb Yukarı Kentte’dir. 20. yüzyılda doğuya doğru büyüyen kent, Rue de la Loi ile Lepold Bölgesi’ne uzanır.

Brüksel Nerededir? Brüksel'in Özellikleri, Tarihçesi ve Tarihi Mekanları

Bu bölgede ise, 1880 Belçika Devrimi’nin 50. yılında yaptırılan bir park ve Palais du Cinquantenaire yer alır. Silahlı Kuvvetler Müzesi, Kraliyet Sanat ve Tarih Müzeleri, Brüksel Üniversitesi (1834), daha doğuda Soignes Ormanları ve Tervuren Parkı’nda Kongo Müzesi (Orta Afrika’dan getirtilen koleksiyonlar) Dış Brüksel olarak adlandırılan kesimde yer alır.


Leave A Reply