Bu İle İlgili Cümleler, Bu Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

0
Advertisement

Bu ile ilgili cümleler. Bu kelimesi içeren “Bu” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Bu İle İlgili Cümleler

Kaynak: pixabay.com

Bu İle İlgili Cümleler

 1. Bu olay ise hücre bölünmeleri ile sağlanır.
 2. Bu olayı ise oksijenli solunum reaksiyonları ile gerçekleştirir.
 3. Bu enerji ise solunumla üretilen ATP lerden karşılanır.
 4. Bu besin sentezi sırasında gerekli karbon ise karbondioksitin tutulması ile sağlanır.
 5. Bu dönemde toprakları Mançurya’nın kuzey kesimindeki Songhua ve Amur ırmaklarından, Kore’nin kuzey yarısına kadar uzanıyordu.
 6. Bunların çoğu, altın rezervlerini binasının altındaki mahzenlerde tutan Fransa Merkez Bankası’nın çevresindeki semtte toplanmıştır.
 7. Gömme sütun biçiminde payandalar, bunların Korent üslubundan esinlenmiş başlıkları, dalgalı ve belirgin saçak kornişleri, kapı ve pencerelerin zarif profili yuvarlak kemerleriyle sütunçeleri bu etkiyi yaratan öğelerdir.
 8. Bu makine ve donanımların bir bölümü ihraç edilir.
 9. Orta Asya’yı Kafkasya’ya bağlayan yollar buradan geçer.
 10. Bu bölgede çay, üzüm, pirinç, tütün ve turunçgillerle çeşitli sebzeler yetiştirilir.
 11. Şirvan Ovasının ortasında yer alan bu bölge şaraplarıyla tanınır.
 12. Bu bölgede birçok çırçır fabrikası kurulmuştur.
 13. Bu seçimlerin sonunda Ayaz Muttalibov işbaşına geldi.
 14. Bu nedenle köy 2.000 yılı aşkın bir süredir ünlü bir hac merkezidir.
 15. Bu kentlerin ilki olan Eski Baf (Palaipaphos) bugün Pirgos’un bulunduğu yerde kuruluydu.
 16. Bu okula bağlı altı fakülteye devam eden öğrenci sayısı 16 binin üzerindedir.
 17. Ülkede II. Dünya Savaşı’ndan bu yana çeşitli tiyatrolar, kültürel etkinlik gösteren kulüpler, müze ve kütüphaneler kurulmuştur.
 18. SSCB’nin dağılmasından önce bu ülkenin okullarında çocuklar, yaşadıkları cumhuriyetin dilinde öğrenim görürken, aynı zamanda SSCB’nin birinci dili olan Rusçayı da öğrenirlerdi.
 19. Bu ülkelerde din ve devletin çıkarlan arasında uyuşma olduğu kabul edilir.
 20. Fener Rum Mektebi ve Heybeliada Rum Papaz Mektebi bu dönemdeki en önemli Rum okullarıydı.
 21. Ayrıca bu okullara devlet ya da belediye bütçelerinden ödenek verilecekti.
 22. Özel hukuk alanında bu konudaki en geniş düzenleme Türk Ticaret Kanunu’nun anonim ortaklıklara ilişkin hükümlerinde yer alır.
 23. Ama çoğunlukla neredeyse eşitlenecek kadar da kalabalık olmamalıdır; çünkü bu durumda, “bir arada yaşayan” toplumlardan söz etmek gerekecektir.
 24. Bu antlaşma türü, 19. yüzyılda, yeni kurulan ya da topraklarını genişleten ülkelere büyük devletlerce standart biçimde kabul ettirilecekti.
 25. Pers, Yunan ve Roma coğrafyacıları yapıtlarında bu takım adadan söz etmişlerdir.
 26. Bu işleri yapan kuruluşların çoğu kent merkezinde yer alır.
 27. Bu ani parlamaların, Güneş’tekine benzer ama çok daha büyük püskürmelerden kaynaklandığı sanılmaktadır.
 28. Taşın içindeki yönelmiş kusurlardan, kalıntılardan (enklüzyon) ya da paralel liflerden kaynaklanan bu etkiye özellikle kedigözü, kaplangözü, atlas taşı ve bronşit gibi taşlarda rastlanır.
 29. Kent merkezinden başlayarak dışa doğru spiral bir dönüşle birbirini izleyen ve numaralara göre sıralanan bu ilçelerin kendi belediye başkanları ve yerel meclisleri vardır.
 30. Bu durum Sudan’ın 1956’da bağımsızlığını kazanmasına değin sürdü.
 31. Bu nedenle No Gölüne mevsimlik boşalma saniyede 0-48 m3 arasında değişir.
 32. Köle ticaretini elinde tutan Zübeyr Rahma Mansur, 1872’de vali yapıldı. 1881’de ayaklanan Mehdi yanlıları denetimlerini bu bölgeye kadar genişlettilerse de, 1898’de İngiliz-Mısır kuvvetlerine yenildiler.
 33. 1970’lerden bu yana Mısır petrolünün büyük bölümü, il yakınında, denizde ve kıyı şeridinde bulunan petrol bölgelerinden çıkarılmaktadır.
 34. İlin doğusunu Rapti Irmağı havzası, batısını Gagra Ovasının bir bölümü kaplar; bu iki kesim dağlık bir alanla ayrılır.
 35. Bu iki kent Bahreyn nüfusunun yarıya yakınını barındırmaktadır.
 36. Bu sanayi dalları, bugün varlığını küçük çapta sürdürmektedir.
 37. İstikrarlı ve güvenli bir ortam bu gelişmeye büyük katkıda bulunmuştur.
 38. En iyi örnekleri, İtalya’da Toscana bölgesinde Lucca’daki Poggio Im-periale ve Villa Marlia ile bu bölgenin yakınlarında Collodi’deki Villa Garzoni’dekilerdir.
 39. Güney Bahnar dilleri, Vietnam ve Kamboçya’nın doğusunda yaygındır; bu kola bağlı Ko’ho dili yaklaşık 100 bin kişi tarafından konuşulmaktadır.
 40. İspanya, Honduras ve İngiltere 1650-1850 arasında bu adalar için aralıksız çekişti.
 41. Bu alçak sırtların ötesinde göller ve mangrov bataklıklarıyla kaplı kireç taşı oluşumlar bulunur.
 42. Bu göçler genellikle günümüzde nüfusun dörtte üçünü barındıran New Providence Adası ile Büyük Bahama ve Abaco adalarına yönelik olmuştur.
 43. GSMH’nin üçte ikisi turizm gelirlerine dayanır ve iş gücünün üçte ikisi bu sektörde çalışır.
 44. Bu meclis yürütme erkini kullanmak üzere bir başbakan atar.


Leave A Reply