Buda (Gautama Buddha) Kimdir? Budizm Dininin Temel İnancı Nasıl ve Nedir?

0
Advertisement

Dünyanın semavi dinlerden sonraki en yaygın dini olan Budizm ve kuralları hakkında genel bilgiler. Gautama Buddha Kimdir? Gautama Buddha hayatı, biyografisi, Budacılık ile ilgili bilgi.

Buda Budizm

Buda (Gautama Buddha) M. Ö. 563 ile 483 yılları arasında yaşamış bir Hint filozofudur. Onun kurduğu din ve felsefe sistemine de «Budizm» denir. «Buda» Sanskritçede «aydınlanmış» anlamına gelir.

Gautama Hindistan’ın güneydoğu bölgesinde hüküm süren büyük bir prensin oğluydu. Babası onu bir hükümdar olmaya hazırlıyor, hayatın acılarını, çeşitli zorluklarını kendisinden saklamaya çalışıyordu. Zevk ve safa içinde yaşamaya teşvik edilen genç prens, vakti gelince, evlendirildi. Delikanlı bir gezinti sırasında, bir cenaze, bir hasta ve çok yaşlı bir adamla karşılaştı. Bu onun üzerinde büyük bir etki yaptı. Demek ki hayatın başka yanları da vardı.

Gautama bunun üzerine karısını, küçük çocuğunu bırakarak inzivaya çekildi. Yıllarca tek başına yaşadı. Bir gün «bo» ağacının altında düşüncelere dalmışken birden içinde bir aydınlanma oldu. Artık bambaşka bir insandı. Ulaştığı dini ve felsefi gerçekleri yaymak üzere vaizler vererek memleketi dolaşmaya başladı. 80 yaşında Kusingagara’da öldü.

Gautama Buda’nın ölümünden sonra, müritlerinin onun bütün söylediklerini yazmış oldukları sanılıyor. Böylece, Budizm kuralları ortaya çıkmıştır. Budistler, dünyevi arzulardan sıyrılarak aydınlanmaya erişen kimselere «Buda» derler.

Advertisement

Bazıları Budizm’i bir din, bazıları da bir felsefi sistem olarak kabul ederler. Budizm, Buda’yı bir kurtarıcı, hatta bir tanrı gibi görür, buna karşılık Tanrı’dan hemen hemen hiç bahsetmez.

Budizm’in Esasları

Budizm şu 4 «yüksek gerçeği» telkin eder:

  1. Hayat acılarla doludur; zevk ve safa hayalden ibarettir.
  2. Acılara ise türlü hevesler, yaşama isteği yol açar.
  3. Yaşama isteği ve daha başka heveslerin öldürülmesi gerekir.
  4. Yaşama hevesini yok eden kimseler «nirvana»’ya (mutluluğa ve ebedi huzura) kavuşur.

Budizm

Yalnız, Budizm «nirvana» ya kavuşmak isteyenlerîn kesin olarak dünya hayatından uzaklaşmalarını istemez; orta bir yoldan gitmelerini, her konuda doğruluktan ayrılmamak gerektiğini telkin eder. Budizme göre «sekiz katlı yol» insanları acıdan kurtarmanın tek çaresidîr. Bu yollar şunlardır: Doğru inanış, doğru ideal, doğru söz, doğru iş, doğru yaşama, doğru çalışma, doğru düşünme, doğru murakabe. Ayrıca 10 çeşit de günah vardır. Bunlar: Adam öldürme, hırsızlık, iffetsizlik, yalan, iftira, kötü söz, dedikodu, kıskançlık, kötülük, imansızlıktır.

Budizm’in yayılma alanı Seylan, Çin ve ona bağlı ülkeler, Hindiçini Yarımadası’dır. Hindistan’da, Brahmanizm karşısında tutunamamıştır. Budizm dünyada semavi dinlerden sonra en çok müridi ve inananı olan din olarak kabul edilmektedir.

Gautama Buddha Kimdir?

Gautama Buddha; Budacılığın kurucusudur (Kapilavastu İÖ 563-Kusinagara İÖ 483). Sakyaların racası Sudhodhana Gautama’nın oğludur. İyi bir eğitim gördü. Ancak toplumun kastlara bölünmüşlüğünü, en alt kasttaki insanların son derece aşağılanışının nedenini ve yaşamın anlamını ona kimse doyurucu biçimde açıklayamayınca merakını gidermek üzere saraydan ayrıldı. Dünya nimetlerinden vazgeçerek bir dilenci gibi yaşamaya koyuldu. 29 yaşındayken evinden ayrıldığı geceye sonradan “Büyük Vazgeçişin Kutsal Gecesi” dendi.

Advertisement

7 yıl boyunca bilgeliği aradı. Her türlü aşağılanmayı, eziyeti gördü ve çile çekti. Sonunda “insanın aradığı bilgelik kendi dışında değil, içindedir; iyilik iyilikten, kötülük kötülükten doğar” yargısına vardı ve böylece kendisinin artık bir “buda” (aydınlanmış insan, ermiş) olduğuna inandı. “İlk Yaşam Yasası” adını verdiği bu yargıyı bulduğu geceyi Budacılar sonradan “Kutsal Gece”, altında oturup düşünceye daldığı yabaninciri ağacını da “Bilgelik Ağacı” olarak adlandırdılar. Kendini iyice hazır hissettikten sonra “Sekiz Dallı Yol” diye adlandırdığı düşüncesini yaymaya başladı. Kendisine inananlar kısa zamanda çoğaldı. Sakyalar da Budacılığı kabul ederek Buda’ya “Sakyamuni” (Sakyaların Bilgesi) adını verdiler.


Leave A Reply