Buda ve Budizm Hakkında Kısa Bilgi

0
Advertisement

Dünyanın semavi dinlerden sonraki en yaygın dini olan Budizm ve kuralları hakkında kısa genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Buda Budizm

Buda (Gautama Buddha) M. Ö. 563 ile 483 yılları arasında yaşamış bir Hint filozofudur. Onun kurduğu din ve felsefe sistemine de «Budizm» denir. «Buda» Sanskritçede «aydınlanmış» anlamına gelir.

Gautama Hindistan’ın güneydoğu bölgesinde hüküm süren büyük bir prensin oğluydu. Babası onu bir hükümdar olmaya hazırlıyor, hayatın acılarını, çeşitli zorluklarını kendisinden saklamaya çalışıyordu. Zevk ve safa içinde yaşamaya teşvik edilen genç prens, vakti gelince, evlendirildi. Delikanlı bir gezinti sırasında, bir cenaze, bir hasta ve çok yaşlı bir adamla karşılaştı. Bu onun üzerinde büyük bir etki yaptı. Demek ki hayatın başka yanları da vardı.

Gautama bunun üzerine karısını, küçük çocuğunu bırakarak inzivaya çekildi. Yıllarca tek başına yaşadı. Bir gün «bo» ağacının altında düşüncelere dalmışken birden içinde bir aydınlanma oldu. Artık bambaşka bir insandı. Ulaştığı dini ve felsefi gerçekleri yaymak üzere vaizler vererek memleketi dolaşmaya başladı. 80 yaşında Kusingagara’da öldü.

Gautama Buda’nın ölümünden sonra, müritlerinin onun bütün söylediklerini yazmış oldukları sanılıyor. Böylece, Budizm kuralları ortaya çıkmıştır. Budistler, dünyevi arzulardan sıyrılarak aydınlanmaya erişen kimselere «Buda» derler.

Advertisement

Bazıları Budizm’i bir din, bazıları da bir felsefi sistem olarak kabul ederler. Budizm, Buda’yı bir kurtarıcı, hatta bir tanrı gibi görür, buna karşılık Tanrı’dan hemen hemen hiç bahsetmez.

Budizm’in Esasları

Budizm şu 4 «yüksek gerçeği» telkin eder:

1.— Hayat acılarla doludur; zevk ve safa hayalden ibarettir.

2.— Acılara ise türlü hevesler, yaşama isteği yol açar.

3.— Yaşama isteği ve daha başka heveslerin öldürülmesi gerekir.

Advertisement

4.— Yaşama hevesini yok eden kimseler «nirvana»’ya (mutluluğa ve ebedi huzura) kavuşur.

Budizm

Yalnız, Budizm «nirvana» ya kavuşmak isteyenlerîn kesin olarak dünya hayatından uzaklaşmalarını istemez; orta bir yoldan gitmelerini, her konuda doğruluktan ayrılmamak gerektiğini telkin eder. Budizme göre «sekiz katlı yol» insanları acıdan kurtarmanın tek çaresidîr. Bu yollar şunlardır: Doğru inanış, doğru ideal, doğru söz, doğru iş, doğru yaşama, doğru çalışma, doğru düşünme, doğru murakabe. Ayrıca 10 çeşit de günah vardır. Bunlar: Adam öldürme, hırsızlık, iffetsizlik, yalan, iftira, kötü söz, dedikodu, kıskançlık, kötülük, imansızlıktır.

Budizm’in yayılma alanı Seylan, Çin ve ona bağlı ülkeler, Hindiçini Yarımadası’dır. Hindistan’da, Brahmanizm karşısında tutunamamıştır. Budizm dünyada semavi dinlerden sonra en çok müridi ve inananı olan din olarak kabul edilmektedir.


Leave A Reply