Buhara Hanlığı Hakkında Bilgi

0

Buhara Hanlığı ne zaman, nerede kurulmuştur? Buhara Hanlığı tarihçesi, özellikleri hakkında bilgi.

Buhara Hanlığı; 16. yüzyıldan 1868’e kadar bağımsız, 1868-1920 arasında Rusya’ya bağlı yarı bağımsız yaşamış Türk devletidir.

Advertisement

1500’de Buhara’ nın Şibanoğullarından Muhammet Şaybak Han komutasındaki Özbekler tarafından ele geçirilmesiyle kuruldu. Bir yüzyıl egemen olan Şibanoğulları döneminde (1500-1599), Buhara bir sanat ve kültür merkezi oldu. Daha sonra başa geçen Canoğulları döneminde (1599-1785), Abdülaziz’in yönetimi sırasında son parlak dönemini yaşadı. Giderek zayıflayan hanlık, 1740’ta Nadir Şah tarafından ele geçirildi. Nadir Şah’ın ölümü üzerine yönetimi ele geçiren Mangıtlılar döneminde (1785-1920), Buhara bir şeriat merkezi oldu. Daha sonra Nasrullah döneminde hanlık yeniden güçlenerek sınırlarını Maveraünnehir’e kadar genişletti. 1868’de Ruslar, Türkistan içlerine doğru ilerleyerek hanlık kuvvetlerini Zirebulak’ta yendi. Rusya, Buhara Hanlığı’na yarı bağımsız bir özellik tanıdı. Önceleri hanlık egemen sayılırken daha sonraları Türkistan’da Rus dışişlerine bağlı bir ajanlık kurularak hanlığın politik ve askeri egemenliği kaldırıldı. Yapılan demiryolu çevresinde kurulan köylere Ruslar yerleştirilmeye başlandı. 1917 Devrimi sırasında çıkan karışıklıktan yararlanarak yöreyi egemenliği altına almak isteyen Mir Alim Han başarılı olamadı.Eylül 1920′ de hanlık tümüyle Ruslar tarafından ele geçirildi, Mir Alim Han Afganistan’a sığındı. Böylece Buhara Hanlığı sona erdi. Günümüzde Özbekistan’da bir yönetim birimidir.


Leave A Reply