Buhara Nerededir? Buhara Tarihi

0

Buhara hangi ülkededir? Buhara ilinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, Özbekistan Buhara hakkında bilgi.

buharaBuhara; Özbekistan’ın orta kesiminde kent, aynı adı taşıyan yönetim biriminin merkezidir. Aynı adı taşıyan vahanın orta kesiminde, Zerefşan Deltası’nda bulunan Şahrud Kanalı’nın kıyısında yer alır.

Advertisement

Deniz düzeyinden 143 m yükseltide kurulu olan kent, Amu Derya’nın doğusunda, Semerkant’ın batısında kalır. Şahrud sulama kanalı sistemi üzerinde, pamuk ekimi alanlarının merkezindedir. Çiğit dokuma fabrikalarının yanı sıra ülkenin ve eski SSCB’nin en büyük karakul derisi işleme fabrikası da kenttedir.

Pedagoji Enstitüsü ve altı ortaöğrenim kuruluşunda öğrenim Özbekçe, Tacikçe ve Rusça yapılır. İbni Sina Halk Kütüphanesi kentteki en önemli kültür yapısıdır.

Tarih: Orta Asya’daki en eski ticaret ve kültür merkezlerinden biri olan kentin kuruluş tarihikesin olarak bilinmemektedir. Kentin adı ilk kez İS 5 yüzyılda Çin kaynaklarında geçer. 8. yüzyılda Arap egemenliğine girdikten kısa kısa bir süre sonra büyük bir bilim merkezi haline geldi. 999’da Karahan-lıların, 12. yüzyılın ortalarında Karahitayların eline geçti. 1219’da Cengiz Han tarafından işgal edildi. Moğol istilasından zarar gören kent, Çağatay Hanedanı döneminde yeniden gelişti. 14. yüzyıl sonunda Timur ve daha sonra Timuroğullarının yönetimine geçti. 1868’de Rusya’nın korumasına girdi. 16. yüzyıldan 1920’ye kadar Buhara Hanlığı’na, 1920-1924 arasında Buhara Halk Cumhuriyeti’ne başkentlik yaptı. 1924’te Özbek Sovyet Sosyalist Federe Cumhuriyeti’nin topraklarına katıldı. 1991’de SSCB’nin dağılması üzerine bağımsızlığın kazanan Özbekistan’ın topraklarında kaldı.

Tarihsel Eserler: Sovyet yönetimi altında geniş ölçüde yenilenmesine karşın, ortaçağdaki görünümünden ve özelliklerinden çok az şey yitiren kentte camiler, türbeler, kerpiçten yapılma düz damlı evler, kapalı çarşılar bugüne kadar varlıklarını koruyabilen özgün yapılardır. Samanoğlu İsmail Türbesi (9 yüzyıl), Hazara Camisi (11. yüzyıl), Karahanlılar tarafından yaptırılan Kalan Minaresi (12. yüzyıl), yine aynı yüzyılda yapılan Muğak Attari Camisi ve Mescid-i Cuma, Uluğbey Medresesi (15. yüzyıl), Mir Arap Medresesi (16. yüzyıl), Abdülaziz Han Medresesi (16. yüzyıl), Emir Kalesi (18.-19. yüzyıllar) kentteki en önemli tarihsel eserlerdir.

Advertisement


Leave A Reply