Buhari Kimdir (Kısaca)

0
Advertisement

Büyük hadis bilgini Buhara’lı Buhari’nin hayatı ve eserleri, çalışmaları hakkında çok kısa bilgi.

Tam adı Ebû-Abdullah Muhammed Buhari (810-869). Hadis bilginlerinin en büyüğüdür. Buhara’da doğdu. Çocuk yaşında hadis ve diğer ilimler öğrenimine başladı, 16 yaşından önce, Buhara gibi İslam aleminin en seçkin bir kültür merkezinde, en büyük, bilginlerle münazaraya girişip ün kazanacak derecede bilgi elde etti. Devrin Buhara valisinin, oğullarını okutması ricasını vakti olmadığı mazeretiyle reddedince, valiyle arası açıldı; Semerkant’a göç etmek zorunda kaldı, orada öldü. Daha sağken şöhreti İspanya’dan Hindistan’a kadar bütün İslam alemine yayılmıştı.

Kendisine ölümsüz ün kazandıran eseri El-Camius-Sahih (Sahih-i Buhari)’tir. 16 yılda 60.000 hadis tenkid süzgecinden geçirilerek yazan bu büyük eserde Peygamber’in 4.000 hadisi incelenmiştir. Birçok kere basılan bu 9 ciltlik esere, pek çok önemli büyük şerhler yazılmıştır. Eser Ahmet Naim ve Kamil Miras tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir.

Buhari adına basılmış bir pul

Buhari adına basılmış bir pul


Leave A Reply