Bulgaristan Kralı 1. Ferdinand Hayatı

0

1. Ferdinand kimdir? Bulgaristan Kralı 1. Ferdinand Hayatı, biyografisi, hükümdarlık dönemi önemli olaylar hakkında bilgi.

1-ferdinand-bulgaristan1. Ferdinand; (1861-1948)

Advertisement

Bulgaristan kralıdır. Sachsen – Coburgund – Gotha Prensi Auguste ile Fransız Prensesi Marie-Clémentine’ ın dördüncü oğludur. Viyana’da doğdu. 1887′ den beri Türkiye’ye bağlı bir Prenslik bulunan Bulgaristan’a 1887’de 2. prens olarak seçildi. 1908’de, Meşrutiyet’in ilanının doğurduğu havadan faydalanarak, kendini kral ilan etti, Bulgaristan da bağımsızlığını kazanıp, Türkiye’ den ayrıldı.

1912-13 Balkan Savaşı’nda Bulgaristan, Türkiye’yi gafil avlayıp, 3 bağlaşığı ile beraber pek önemli kazançlar sağladıysa da, siyasi ihtirasları bağlaşıklarını ve Romanya’ yı ürküttü; bunlar Bulgaristan’a saldırıp onun kazancının en önemli bölümlerini elinden aldılar. Bulgaristan bunun acısını çıkarıp Sırbistan’dan öç almak için, Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya, Avusturya-Macaristan ve Türkiye yanında savaşa katıldı; fakat Makedonya cephesini tutamayıp çözüldü, bu sefer Ege’yi de kaybetti. Bunun üzerine tahttan feragat eden Ferdinand, yerini, 1918 sonunda, oğlu Boris’e bıraktı. 1948’de 87 yaşında öldü.

II. Abdülhamit‘in fahri yaveri olan Ferdinand, ona yazdığı bütün mektupları “Kulunuz” diye imzalardı. Türk protokolünde rütbesi müşir (mareşal) idi. Olağanüstü zeki ve hilekar olarak tanınmıştı. II. Abdülhamit tarafından iyi idare edilmiş, fakat Bulgaristan’ı Balkanlar’ın en büyük askeri kuvveti haline yükselterek, Makedonya’yı Türkiye’den almak, Ege Denizi’ne çıkmak siyasetini gütmüş, İttihat ve Terakki hükümetinin beceriksizlikleri ona aradığı büyük fırsatı vermiştir.

Advertisement


Leave A Reply