Bulut Nedir? Bulut Nasıl Oluşur? Bulutların Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir?

16
Advertisement

Bulut Nedir? Bulut nasıl oluşur, bulut çeşitleri nelerdir? Bulutların isimleri, alçak, orta ve yüksek bulutlar hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız.

bulutlar

Kaynak: pixabay.com

Bulut, havanın yüksekçe tabakalarında çeşitli yığınlar halinde toplanmış su damlacıklarıdır. Yeryüzündeki güneşin sıcaklığıyla buharlaşarak havada yükselmeye başlarlar. Yükseldikçe gitgide daha soğuk hava tabakalarına rastlarlar. Böylece, su buharı, soğuğun etkisiyle, havada yoğunlaşarak kümeleşmiş küçük su damlacıkları haline gelir. Bulutların taşıdıkları su miktarı metreküp başına sadece birkaç gram kadardır.

Bulutların havada durmalarını, düşme hızlarının az olması sağlar. Biraz daha ağırlaşınca, düşerek daha sıcak hava tabakalarına raslayan bulutlar yeniden buharlaşıp yükselir. Buharlar soğuk hava tabakalarına gelince yeniden yoğunlaşarak bulutları meydana getirirler. Böylece alttan kaybedip üstten tazelenerek bulutlar uzunca bir müddet varlıklarını korurlar. Bulutlar bazı hava şartlan altında yağmur haline gelir.

Bulutlar yerden yüksekliklerine, biçimlerine, renklerine göre değişik adlar alırlar. Yüksek bulutlar, ara bulutları, alçak bulutlar olarak başlıca üç çeşidi vardır.

Yüksek Bulutlar
I — YÜKSEK BULUTLAR

Sirüs — En yüksek bulutlardır. Şekilleri belirli olup ince buz iğneciklerinden meydana gelmişlerdir. Beyaz ve gölgesiz olan bu çeşit bulutlar yerden 8-12 km. yükseklikte bulunurlar. Sirüslerin görünmesi önemli hava değişikliklerinin belirtisi olarak kabul edilir.

Siro-stratüs — Yerden 8 km. kadar yüksekte, buz pullarından meydana gelmiş bulutlardır. Süt renginde geniş bir örtü gibi havayı kaplarlar. Güneş ve ay etrafında hale meydana gelmesine sebep olurlar.

Advertisement

II- ARA BULUTLAR
Orta Bulutlar
Siro-kümülüs — Yerden yükseklikleri 6 km. kadardır. Küçük beyaz yumaklardan meydana gelmişlerdir. Birbirlerinden net olarak ayrılmış, gölgesiz bulutlardır.

Alto-kümülüs — Yumakları daha büyüktür, yerden yükseklikleri 4 kilometreyi geçmez. Kısmen su damlacıklarından meydana gelmişlerdir.

Alto-stratüs — Mavimtırak kurşuni renkte bulutlardır. Yerden 3 – 4 km. yükseklikte bulunurlar. Bunlarla kaplı olunca havaya kapalı denebilir.

III- ALÇAK BULUTLAR

Alçak Bulutlar

Kümülüs — Bir lokomotifin bacasından çıkan su buharının havada büklümler yaparak dönmesine benzeyen bulutlardır. Yerden 3 -1 km., yükseklikte bulunurlar, iyi hava habercileridir.

Strato-kümülüs — Yerden 2 km. kadar yükseklikteki bulutlardır. Geniş gölgeleri, çok açık kısımları vardır.

Nimbüs — Yağmur ve kar bulutlarıdır. Çok alçaktaki bu bulutların belirli bir şekil ve biçimleri yoktur.

Kümülo-nimbüs — Fırtına bulutlarıdır. Büyük kitleler halindedirler.

Advertisement

Bulutlar devamlı olarak hareket ederler. Bulutların hızlarını, gidiş yönlerini tayin etmek için «bulut aynası» veya «nefeskop» adı verilen bir aletten faydalanılır. Bu alet yatay bir ayna üzerine çizilmiş bir rüzgar gülünden meydana gelmiştir.

Belirli bir anda göğün bulutluluk derecesi tahminle bulunur. 0- 10 arasındaki rakamlarla ifade edilir. 0 açık havayı, 10 da tamamen bulutlarla kapalı havayı gösterir. Mesela «Bugün havanın bulutluluk derecesi 4» denilince bundan havanın 4/10 bulutlu olduğu sonucu çıkarılmalıdır.


16 yorum

  1. meryem nur on

    bnm işime yaramadı ama kznmn işine çok yaradı kznm bu siteye çok teşekkür edyo 🙂

Leave A Reply