Burdur Gölü Coğrafi Özellikleri ve Sadece Burdur Gölünde Yaşayan Balık Hakkında Bilgi

0

Burdur gölü nerededir? Burdur Gölünün jeolojik ve coğrafi özellikleri nelerdir? Burdur Gölünde yaşayan endemik balık türü ve Burdur Gölü hakkında bilgiler.

Burdur Gölü

Burdur ilinde, şehrin 4 km. kuzeyindedir. Burdur Gölü, Türkiye’nin Batı Akdeniz bölgesinde yer almaktadır. Burdur ilinin merkezinde, Burdur Ovası’nın ortasında bulunmaktadır. Yüzölçümü 176 kilometrekaredir. Yurdumuzun gölleri arasında büyüklük bakımından yedinci gelir. En geniş yeri 6 km. dir. Kuzeydoğu – güneybatı doğrultusunda uzunluğu 30 km.’ye yakındır, En derin yeri 75 metredir.

Gölün kuzeybatısında, Söğüt Dağları’nın ardıç ağaçları ile kaplı yamaçları dik eğilimlerle iner, güneydoğusunu Giresun, Kürtlü, Etre dağlarının hafif eğilimli çıplak sırtları çevirir.

Coğrafi Özellikleri

Burdur Gölü, Türkiye’nin en büyük doğal göllerinden biridir ve birçok coğrafi özelliğe sahiptir. İşte bazıları:

 • Yüzölçümü: Burdur Gölü’nün yüzölçümü yaklaşık 250 kilometrekaredir.
 • Derinlik: Gölün en derin yeri yaklaşık 50 metre derinliğindedir.
 • Suyu: Gölün suyu tatlı su kaynaklarından beslenmektedir ve yer altı sularıyla bağlantılıdır.
 • Çevresi: Gölün çevresi çeşitli bitki türleri, ağaçlar ve hayvanlarla doludur. Ayrıca, gölün çevresinde birçok antik yerleşim yeri ve tarihi eserler bulunmaktadır.
 • Ekonomik Önemi: Burdur Gölü, balıkçılık, sulama ve turizm açısından büyük ekonomik öneme sahiptir.
 • Koruma: Göl ve çevresi, çevre koruma ve sürdürülebilirlik için önemlidir ve birçok koruma projesi tarafından desteklenmektedir.

Burdur Gölü Jeolojik Özellikleri Nelerdir? Nasıl Oluşmuştur?

Burdur Gölü, tektonik hareketler sonucu oluşmuş bir çöküntü gölüdür. Gölcük Çöküntüsü olarak da adlandırılan bu bölge, Anadolu Platosu’nun batısında yer alır. Gölcük Çöküntüsü, Ege-Denizli Fay Zonu’nun kuzeyinde yer alır ve fay zonu boyunca oluşan tektonik hareketler sonucu oluşmuştur.

Gölcük Çöküntüsü, yaklaşık 2,5 milyon yıl önce, Miyosen döneminde oluşmuştur. Bu dönemde bölgede volkanik aktivite yaşanmış ve çevre kayaçlarında bazalt, andezit ve tüf gibi magmatik kayaçlar oluşmuştur. Daha sonra bölgedeki tektonik hareketler sonucu çukur bir yapı oluşmuş ve bu çukur, göl olarak doldurulmuştur.

Burdur Gölü’nün etrafındaki dağların çoğu, çevredeki kayaçlarda olduğu gibi volkanik kökenlidir. Bu dağlardan gelen akarsular, göle tatlı su kaynağı sağlar. Ayrıca, göldeki su seviyesi, yeraltı sularının da katkısıyla korunur.

Burdur Gölü, Türkiye’nin en büyük tatlı su göllerinden biridir ve çevresindeki doğal güzellikler ve biyolojik çeşitlilik nedeniyle turizm açısından da önemlidir.

Burdur Gölü Suyunun Özellikleri Nelerdir?

Burdur Gölü’nün suyunun özellikleri şöyledir:

 • Sıcaklık: Gölün su sıcaklığı, yaz aylarında ortalama 25-28°C, kış aylarında ise 4-8°C arasında değişir.
 • pH: Göl suyunun pH değeri 7,5-8,5 arasındadır ve nötr veya hafifçe alkali olarak kabul edilir.
 • Tuzluluk: Gölün suyu tatlıdır ve tuzluluk oranı oldukça düşüktür.
 • Renk: Gölün suyu yeşilimsi renkte olabilir ve bu renk, suyun içinde bulunan alglerden kaynaklanmaktadır.
 • Berraklık: Gölün suyu oldukça berraktır ve su altı yaşamı için uygun bir ortam oluşturur.
 • Oksijen: Göl suyunda yeterli miktarda oksijen bulunur ve bu da su altı yaşamının sağlıklı olmasına yardımcı olur.
 • Besinler: Göl suyu, çevresindeki tarım arazilerinden gelen azot ve fosfor gibi besinlerin etkisiyle zaman zaman eutrofikasyona uğrayabilir. Bu durumda, göldeki su kalitesi düşebilir ve su altı yaşamı etkilenebilir.

Sadece Burdur Gölünde Yaşayan Bir Balık: Aphanius Burduricus

“Aphanius burduricus”, Türkiye’nin Burdur Gölü’nde endemik olarak bulunan küçük bir tatlısu balığı türüdür. Bu tür, 1975 yılında keşfedilmiştir ve sadece Burdur Gölü’nde yaşar. Türün nesli, göldeki su kirliliği, habitat kaybı ve diğer faktörler nedeniyle tehlikededir. Bu nedenle, “Aphanius burduricus” koruma altına alınmıştır ve Türkiye’nin biyolojik çeşitliliği için önemli bir türdür. “Aphanius burduricus” adlı balığın özellikleri şöyledir:

 • Boyut: Bu türün erişkin bireyleri, genellikle 4-5 cm uzunluğunda olurlar.
 • Renk: Erkekler, parlak turuncu veya kırmızı renkte olurken dişiler daha soluk renklidir.
 • Habitat: “Aphanius burduricus”, Burdur Gölü’nün açık sularında, sığ kıyı bölgelerinde, dere ağızlarında ve diğer tatlı su kaynaklarında yaşar.
 • Beslenme: Bu balık türü, küçük omurgasız hayvanlar ve bitkisel materyallerle beslenir.
 • Üreme: “Aphanius burduricus”, ilkbahar ve yaz aylarında ürer. Erkekler, dişileri cezbetmek için güzel renkleri ve yüzgeçlerini sergilerler.
 • Koruma durumu: Bu tür, sadece Burdur Gölü’nde yaşayan ve endemik olan bir tür olduğu için koruma altındadır. Balık, habitat kaybı, su kirliliği ve diğer faktörler nedeniyle tehdit altındadır. Bu nedenle, türün korunması için çeşitli koruma projeleri yürütülmektedir.


Leave A Reply